27

Březen

Mezinárodní trestní soud

Hyde Park Civilizace (http://jdem.cz/bqzgc7)
56 minut, 1. 6. 2013 – Rozhovor s R. Fremrem, soudcem Mezinárodního trestního soudu

Obsah
R. Fremr je bez nejmenších pochyb jedním z nejvýznamnějších českých právníků současnosti. V rozhovoru se dotýká mnoha témat souvisejících s (nejen mezinárodním) trestním právem, ale i spravedlností obecně. Je vysvětlen vznik a historie mezinárodních trestních tribunálů, speciální pozornost je pak věnována tomu nejznámějšímu – Norimberskému. R. Fremr zároveň mluví o svých zkušenostech ze Rwandy a rozebírá i nejkontroverznější témata spojená s Mezinárodním trestním soudem, především problematiku nečlenských států a možnosti dostat před tribunál i jejich občany. Protože rozhovor je poměrně obsáhlý, níže jsou rozepsané časy samostatně využitelných částí pořadu:
5:45 – 11:15 – Vznik mezinárodních trestních tribunálů (klip ČT a reakce R. Fremra – typy případů, které se dostanou k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu)
25:55 – 39:00 – Osobní zkušenost R. Fremra ze Rwandy
41:00 – 45:35 – Norimberský tribunál (klip ČT a reakce R. Fremra – princip retroaktivity)

Využití
Ačkoliv mezinárodní trestní právo není oblast práva, která by se běžně na středních školách vyučovala, dotýká se mnoha témat využitelných při výkladu národního trestního práva nebo obecných základů práva.
Na Norimberském procesu lze ilustrovat kromě principu retroaktivity i přirozenoprávní pojetí lidských práv. Otázky lidských práv a především jejich univerzálnosti se úzce dotýká i možnost Mezinárodního trestního tribunálu dostat za splnění určitých podmínek i občany států, kteří nejsou stranami Římského statutu. Zkušenosti R. Fremra lze využít při výkladu o právech obviněného (právo vyjádřit se, právo na obhájce, právo na tlumočníka).