24

Únor

Adéla Marešová

Adéla Marešová je studentkou Právnické fakulty UK. Do Street Law je zapojena již od počátku svého studia, jako prvního většího projektu se zúčastnila vyučování právních seminářů na romském táboře Romanodrom. Dále v rámci učitelské praxe tři měsíce vedla společně s Marií Mattauchovou výběrový předmět Právo na pražském Gymnáziu prof. Jana Patočky. V současnosti má na starosti projekt zaměřený na spolupráci mezi školami a soudci, kdy zajišťuje návštěvy školních tříd v soudních síních.
Většinu času stráveného na Právnické fakultě vyvažuje praxí klasické jógy a cestováním.