24

Únor

Marek Zima

Marek je absolventem Právnické fakulty UK a aktuálně pracuje jako soudce. Do programu Street Law se poprvé zapojil v roce 2012, kdy odučil několik hodin ZSV na Gymnáziu Nad Alejí. Ve výuce pokračoval i další rok, a to na Gymnáziu Christiana Dopplera, kde vedl s Michaelou Hermanovou výběrový předmět Právo a společnost. Z důvodu studijního pobytu na univerzitě v Leidenu svoji učitelskou kariéru na střední škole přerušil, ale rád by se k ní opět vrátil. Když se nevěnuje svým pracovním povinnostem, tak hraje florbal, čte a snaží se zlepšit ve hře na skotské dudy.