Novinky

Učitelské simulované soudy
20. 12. 2018

Ve Street Law jsme si velmi oblíbili simulované soudy. A jsme rádi, že v rámci nového kurzu pro učitele se můžeme o naše zkušenosti s jejich přípravou podělit s našimi středoškolskými učiteli! Ti se minulý týden na právnické fakultě učili, jak si mohou simulovaný soud sami připravit, a jeden velmi povedený si rovnou také vyzkoušeli.

Semináře jsou realizovány v rámci projektu OP PPR s reg.číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284.

Cyklus přednášek Jak se neztratit a orientovat v dnešním právním světě
3. 11. 2016

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci se Street Law připravil v rámci Akademie třetího věku na zimní semestr cyklus přednášek Jak se neztratit a orientovat v dnešním právním světě. Jednosemestrální kurz se prvně uskutečnění v Příbrami, kde lektoři Street Law zajistí interaktivní prezentace několika právních oblastí.
Účastníci budou schopni po absolvování kurzu např. vyřídit reklamaci zboží či odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu, sepsat závěť nebo podat odpor proti platebnímu rozkazu. Budou se také orientovat v oblasti práv pacientů a ochrany vlastní osobnosti. Především se však práva nebudou bát a začnou ho vnímat jako nástroj k uplatňování vlastních práv a vlastní ochrany.

dscf9019-nahled dscf9024-nahled dscf9021-nahled dscf9028-nahled

Foto: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Workshopy pro romský pěvěcký sbor Čhavorenge
7. 10. 2016

Ve dnech 3. – 4. 10. uspořádali členové Street law týmu odpolední workshopy pro děti z romského pěveckého souboru Čhavorenge. Přes čtyřicet mladých zpěváků jsme rozdělili do dvou skupin a strávili s nimi dva tříhodinové bloky seminářů na Právnické fakultě.

img-7158-nahled img-7428-nahled img-8060-nahled

Mladší děti ve věku od devíti do třinácti let se první den zabývaly tím, co je vůbec právo, proč je důležité ve společnosti určité chování regulovat a v konkrétních případech rozhodovaly o tom, zda je dané jednání po právu, či nikoliv. První den jsme pak zakončili simulovaným soudem z trestního práva, kterému předcházelo vyšetřování trestného činu a sestavování důkazů. Druhé odpoledne jsme diskutovali o právu v kyberprostoru, o rizikovém chování na sociálních sítích a problematice stahování a sdílení obsahu na internetu. Děti sehrávaly krátké scénky založené na morálních dilematech, která měly za úkol řešit. Na závěr nás pak zajímalo, jaké chování by děti spíš postihovaly a jaké by ponechaly bez sankce, pokud by měly možnost pravidla změnit.

img-7170-nahled img-7175-nahled img-7180-nahled img-7181-nahled img-7184-nahled img-7183-nahled img-7187-nahled img-7185-nahled img-7186-nahled

Skupina starších dětí se nejprve věnovala čtení různých právních dokumentů. V menších skupinkách představovaly právníky v advokátní kanceláři, kteří radí klientům (členům Street law týmu), jak si poradit s konkrétními obsílkami, nabídkami půjček či soudními rozhodnutími. Stejně jako mladší děti pak prošly workshopem o rizikovém chování na sociálních sítích. Povídali jsme si o tom, jaký obsah je lepší nesdělovat ostatním na internetu, jak chránit své osobní údaje a že výroky pronesené ve virtuálním prostoru mají stejnou váhu jako slova vyřčená na náměstí. Na závěr byl uspořádán simulovaný soud, kde měli studenti kromě sehrání hlavního líčení za úkol také sestavit základní dokumenty jako je obžaloba nebo rozsudek.
img-7202-nahled img-7606-nahled img-7569-nahled img-7579-nahled img-7942-nahled img-8012-nahledimg-8142-nahled img-8148-nahled img-8108-nahled pa040319-nahled pa040324-nahled pa040356-nahled   

Všichni jsme si dva dny s Čhavorenge náramně užili a moc doufáme, že se brzy opět setkáme, ať už při právních seminářích, nebo na nezapomenutelných romských koncertech!

img-8368-nahled img-8405-nahled img-8435-nahled

Foto: Oto Bunda, Klára Adámková

Street Law na premiéře dokumentu O čo ide Idě
5. 10. 2016

Ve středu 5. října 2016 se Street Law tým vypravil na premiéru dokumentu O čo ide Idě. Dokument o projektu Romano Drom 2015 a cestě patnáctileté Moniky z osady Lenartov k naplnění svého snu dostat se na konzervatoř.
Dokument ilustruje práci Idy Kelarové s mladými romskými hudebníky ve sboru Čhavorenge a jejich spolupráci s Českou filharmonií. Romano Drom znamená Romská cesta a Ida Kelarová se svým projektem snaží ukázat dětem ze sboru, jaká by ta jejich životní romská cesta mohla být. Otevírá jim možnost opustit své gheto nebo osadu a učit se brát osud do vlastních rukou.
Na premiéře se představili autoři dokumentu, promluvila Ida Kelarová a sbor zazpíval několik písní ze svého repertoáru a zatančil tradiční tanec.
Street Law pro členy Čhavorenge připravuje právní workshopy a se zájmem jezdí na jejich koncerty.

Následně jsme v kavárně o filmu i projektu diskutovali a plánovali další akce. Moc jsme si to užili!

pa050393-nahled pa050396-nahled pa050405-nahled pa050411-nahled pa050426-nahled pa050432-nahledpa050440-nahled pa050442-nahled

Koncert Čhavorenge
4. 10. 2016

V úterý 4. 10. jsme navštívili komentovaný koncert v Dvořákově síni Rudolfina nesoucí název Čí je má vlast? A co je česká hudba? pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviće. V první polovině věnované cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany jsme vyslechli části tří symfonických básní (Vyšehrad, Z českých luhů a hájů, Blaník), ve druhé polovině se představil dětský pěvecký sbor Čhavorenge pod vedením sbormistryně Idy Kelarové, který zazpíval skladby od Desideria Duždy a sklidil bouřlivé ovace. Cílem programu bylo ukázat, že skrze hudbu lze nalézt vzájemné porozumění, protože hudbu (jak říká Ida Kelarová) cítíme vevnitř všichni.

Trestní právo pro žáky Základní školy Mikoláše Alše Praha - Suchdol
1. 10. 2016

Žáci devátých tříd Základní školy Mikoláše Alše Praha – Suchdol se zapojí do workshopů v rámci projektu zaměřeného na podporu právní ochrany mládeže a výchovu posilující její právní vědomí a orientaci v aplikaci práva. Projekt zajišťuje spolek LOVI ve spolupráci s programem Street Law.
Žáky čeká představení funkce trestního práva ve společnosti, jeho mediální reflexe a zvláštního postavení trestní odpovědnosti mladistvých. Blok workshopů vyvrcholí simulací hlavního líčení v trestní věci mladistvého, která se odehraje v soudní síni na Právnické fakultě.

Simulovaný soud na Juristickém seznamovacím kurzu
25. 9. 2016

Program Street Law vyrazil již podruhé na univerzitní horskou chatu v Peci pod Sněžkou prověřit dovednosti nově přijatých studentů prvního ročníku Právnické fakulty UK. Pro účastníky Juristického seznamovacího kurzu byl připraven simulovaný soud z oblasti trestního práva, na kterém si mohli studenti ještě před zahájením výuky vyzkoušet skutečnou aplikaci práva v trestním řízení.
Účastníci seznamovacího kurzu obdrželi v dopoledních hodinách popis situace a specifikaci jednotlivých rolí trestní kauzy. Jejich úkolem bylo vypořádat se v rolích státních zástupců, obhájců a soudců s případem, ve kterém provozovatel výkupny druhotných surovin bránil svůj majetek před zloději s brokovnicí v ruce.
Účastníci se zvládli za jediný den pod dohledem facilitátorů zorientovat v oboru trestního práva hmotného a průběhu trestního řízení před soudem. Uvědomili si náročnost posouzení některých právních otázek a přijali tak celou akci jako výzvu do dalšího studia.

img-0034-nahled  img-0047-nahled img-0061-nahled  img-0063-nahled  img-0085-nahled  img-0126-nahled  

Street Law na teambuildingu v Modleticích
12. 9. 2016

Členové Street Law týmu se vypravili o víkendu 9. – 11. 9. 2016 utužit kolektiv do Modletic na jihu Čech. Na statku zde oslavili narozeniny Michala Urbana a čerstvě obhájený doktorský titul Tomáše Friedela, utkali se v ping-pongu, střelbě ze vzduchovky a dalších disciplínách. Vypravili se také na výlet do nedalekých Slavonic, kde se nachází krásné renesanční náměstí. Na samých hranicích s Rakouskem jsme načerpali síly do dalšího školního roku, ve kterém nás všechny čeká moc a moc práce.

14316698-10209345099538026-8806904845254811731-n-nahled 14322308-10209345097577977-7711051476023237740-n-nahled 14344762-10209345110938311-6637707437965339843-n-nahled 14329940-10209345099658029-1798315992619931331-n-nahled 14322763-10209345099018013-4646572902223935368-n-nahled 14370092-10209345098137991-1764968068628208492-n-nahled

Street Law navštívilo americkou Mekku Street Law
7. 9. 2016

V druhé polovině srpna vyrazila část Street law týmu na výjezd do míst, kde program Street Law v 70. letech vznikal, na Georgetown Law Centre ve Washingtonu, D.C. Po cestě do amerického hlavního města jsme ještě navštívili New Yorku, kde nás tamní kolegové laskavě provedli po svých fakultách a právních klinikách a představili nám své programy. Jako první jsme zavítali na New York University School of Law, kde nás uvítala prof. Paula Galowitz. Dále jsme pokračovali na Cardozo Law School za prof. Leslie Salzman a následně na Columbia Law School, po které nás provedl prof. Philip Genty. Měli jsme také možnost navštívit jednu hodinu kurzu s názvem Legal Methods, který pro studenty prvního ročníku vyučuje prof. Jane Ginsburg.  

Po přejezdu do Washingotnu D.C. jsme strávili celý týden jako aktivní účastníci úvodního kurzu Street Law programu na Georgetown Law Centre vedeného prof. Richard Roem, který program v 80. letech převzal od jeho zakladatele, Edwarda O’Briena, a vede ho dodnes.

Není proto překvapivé, že jeho semináře a používané metody jsou pro zahraniční návštěvníky jeho kurzů inspirací dodnes. Během týdenního kurzu jsme se dozvěděli, jak se studenti Georgetownu připravují na celý semestr samostatného učení, zažili jsme nové interaktivní metody a měli jsme tu možnost představit i náš Street Law projekt. Samozřejmě nás těšilo slyšet slova chvály na náš program od takové autority Street Law světa. Týdenní kurz jsme pak společně se studenty zakončili u prof. Roa ve West Virginii, kam studenti odjíždějí před začátkem školního roku na teambuilding.  Po návratu do D.C. jsme dostali skvělou příležitost zažít na vlastní kůži prostředí washingtonské střední školy, kde jsme se jako hosté účastnili semináře vyučovaného studentkou street law programu na Georgetown Law Centre. Na závěr jsme navštívili Columbus School of Law of The Catholic University of America, kde nás přijaly prof. Catherine Klein a prof. Leah Wortham a seznámily nás s jejich rozsáhlým klinickým programem.

Z třítýdenního výjezdu jsme se vrátili nadšeni a plni inspirace, ale také rádi za to, že jsme mohli představit pražský Street Law program a zažít, že se v porovnání se Spojenými státy nejenže nemáme za co stydět, ale můžeme pro ně být i inspirací.

dscn3615-nahled havel-usa-nahledimg-20160822-083545-nahled img-20160822-130843-nahled  img-20160822-130905-nahled 14488892-10209488160274455-1190218093-o-nahled

 

Street Law na Romano Dromu
12. 8. 2016

Členové Street Law týmu se vypravili po roce podívat na Romano Drom – letní tábor pro nadané romské děti. Navštívili jsme tři koncerty sboru Čhavorenge s Českou filharmonií v severních Čechách (Nový Bor, Rumburk a Děčín) a několik turistických cílů v okolí. Zároveň jsme domlouvali spolupráci na podzimním workshopu pro romské děti ze sboru.

dsc-0701-nahled dsc-0752-nahled wp-20160811-20-09-50-pro-nahled adsc-0720-nahleddsc-0647-nahled 20160811-200041-nahleddsc-0892-nahled adsc-0771-nahled

Druhý workshop pro děti z Dětského domova Dolní Počernice
13. 6. 2016

O víkendu 11. a 12. června proběhl na Právnické fakultě druhý víkendový Street Law seminář pro děti z Dětského domova Dolní Počernice. Seznámily se zde například s riziky uveřejňování informací na sociálních sítích a s tím, jaké má důsledky jejich protiprávní jednání v kyberprostoru. Dále jsme se věnovali především drogové problematice a na toto téma si děti na závěr sehrály i simulovaný soud. Akce měla velmi pozitivní ohlas na obou stranách a doufáme, že jsme se na Právnické fakultě neviděli naposledy!

img-5650-nahled  img-5663-nahled  img-5735-nahled  img-5803-nahled  img-5837-nahled  img-5735-nahled img-5946-nahled  img-5799-nahled  img-6033-nahled  img-6091-nahled  img-6111-nahled  img-6131-nahled 

Pilotní výjezdní kurz pro učitele
7. 6. 2016

Naše nabídka kurzů pro učitele pro tento rok skončila, my nicméně stále o kurzech a jejich vylepšení přemýšlíme. 

I proto jsme v úterý 7. 6. vyzkoušeli pilotní „výjezdní seminář kurzů pro učitele“, který neproběhl na Právnické fakultě UK, ale přímo na vybraném gymnáziu. V tomto případě se jednalo o Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce. Kurz se více než podařil, i o této podobě kurzů tedy budeme pro příští rok uvažovat. Těšte se na nás, my se na vás těšíme!

 

img-20160607-122411

Podařený kurz pro učitele
3. 6. 2016

I poslední kurz Street Law pro učitele tohoto školního roku se vydařil! 

Děkujeme všem, kteří měli o kurzy zájem, budeme rádi, když nám a naším kurzům zachováte přízeň i v roce příštím. (A už teď pro vás vymýšlíme, jak ještě kurzy vylepšit!)

Time management pro Street Law tým
31. 5. 2016

Na konci května se Street Law tým zúčastnil workshopu time managementu. V krásném prostředí na nábřeží Vltavy jsme s paní Blaženou Mačákovou absolvovali celodenní povídání o tom, jak si uspořádat čas a proč se zabývat spíš vizí než plánem. Pro všechny zúčastněné to bylo velmi příjemné a osvěžující. Můžeme jednoznačně doporučit. A určitě poznatky zapracujeme do své práce při šíření právní gramotnosti.

dsc-0368-nahled dsc-0377-nahled dsc-0380-nahled dsc-0400-nahled dsc-0408-nahled dsc-0413-nahled dsc-0418-nahled dsc-0419-nahled dsc-0421-nahled dsc-0422-nahled

Účast na mezinárodním finále moot court competition v Olomouci
24. 5. 2016

Dne 13. 5. 2016 se na Právnické fakultě Univezity Palackého v Olomouci konalo finále mezinárodní středoškolské moot court competition. Jednalo se o historicky první mezinárodní finále soutěže středoškolských týmů v simulovaném soudním jednání (Street Law moot court competition). Ve finále se představilo celkem 6 družstev – tři týmy, které koučovali studenti olomouckých práv, dva týmy vedené pražskými studenty z našeho programu Street Law Zuzanou Petrůvovou a Janem Ilekem a jeden tým z Košic. Finále předcházela jednotlivá fakultní kola. Jak jsme již dříve uváděli, tak na PF UK se akce uskutečnila 27. 4. a do finále v Olomouci byly vybrány týmy z Gymnázia Česká Lípa a Gymnázia Jana Nerudy. Zadaný případ vycházel z reálné mezinárodní situace a týkal se aktuálního tématu – uprchlictví, respektive poskytování azylu.

Celkově soudci hodnotili nejen ústní projev a vypořádání se s argumenty, ale i písemné podání, které samotnému soudnímu jednání předcházelo. Bohužel do úplného grandfinále, kde se proti sobě postavil nejlepší tým stěžovatele a nejlepší tým státu, se studenti koučů z PF UK nedostali. Závěrem ale soudní senát složený z odborníku na danou problematiku ocenil Petra Paulíka z Gymnázia Česká Lípa jako nejlepšího řečníka soutěže. Akce byla velmi povedená a doufáme, že se vytvořila nová tradice této soutěže.

dsc0148-nahled dsc0089-nahleddsc0043-nahled  dsc0055-nahled dsc0098-nahled dsc0194-nahleddsc0063-nahleddsc0144-nahled 

Nevinný žert na Gymnáziu Litoměřická
20. 5. 2016

Vynést rozsudek v případu Nevinný žert si v pondělí 16.5. vyzkoušely dvě skupiny z Gymnázia Litoměřická. Obě simulovaná soudní jednání z oblasti trestního práva se odehrála přímo na Právnické fakultě v prostorech cvičné soudní síně a díky kvalitní přípravě studentů proběhla hladce. Po skončení hlavního líčení následovala diskuze a zvídavé otázky studentů, které zajímalo zejména porovnání jejich verze rozhodnutí se skutečným rozsudkem, z něhož se při tvorbě zadání moot courtu vychází. 

Příprava studentů probíhala na domovském gymnáziu pod taktovkou Mgr. Pavly Stárkové a Mgr. Blanky Růžičkové, kterým tímto děkujeme za výbornou organizaci a těšíme se na další spolupráci.  moot-16-5-skupina-1-obzalovany-nahled  moot-16-5-skupina-1-rozsudek-nahled  moot-16-5-skupina-1-spolecna-nahled  moot-16-5-skupina-2-mistnost-nahled moot-16-5-skupina-2-spolecna-nahled

Další kurz práva pro učitele za námi!
17. 5. 2016
Letošní – již druhý – kurz práva veřejného pro učitele úspěšně proběhl, a to navzdory tomu, že se konal v pátek 13.
Na poslední z kurzů, které jsme pro vás (milé učitelky a milí učitelé) pro tento školní rok připravili, se můžete těšit 1. 6. Tentokrát půjde o kurz práva soukromého, na který je stále možné se hlásit (a to ze: http://goo.gl/…s/c5zXP9pRdb ). Těšíme se na vás!

2016-05-13kurz-nahled

Moot Court Competition zná své finalisty za Prahu
29. 4. 2016

Týmy středoškoláků z Prahy a České Lípy se letos poprvé zúčastní česko-slovenské Moot Court Competition, která se uskuteční 13. května v Olomouci. A už teď je jasné, kdo v ní bude Prahu reprezentovat. 27. dubna totiž proběhlo pražské kolo soutěže, kterého se zúčastnilo 5 středoškolských týmů za podpory svých koučů – studentů Právnické fakulty UK. 

Týmy si musely poradit s nelehkým případem z uprchlického práva a nelehký úkol čekal také porotce, kteří museli mezi vyrovnanými výkony soutěžících vybrat dva finalisty. Nakonec to všichni zvládli a my jsme rádi, že můžeme k prvnímu místu pogratulovat studentům z Gymnázia Česká Lípa pod vedením Zuzany Petrůvové a ke druhému místu studentům z Gymnázia Jana Nerudy pod vedením Jana Ileka. Vítězům přejeme hodně štěstí v Olomouci!

p4270004a-nahled p4270014a-nahled p4270018a-nahled p4270021a-nahled p4270030a-nahled p4270045a-nahled p4270062a-nahled p4270074a-nahled p4270083a-nahled p4270086a-nahled p4270101a-nahled p4270110a-nahled p4270129a-nahled p4270131a-nahled p4270134a-nahled p4270136a-nahled p4270140a-nahled p4270143a-nahled

Richard Grimes v Praze
26. 4. 2016

Street Law tým měl možnost setkat se s jedním ze světově proslulých představitelů Street Law a klinického vzdělávání. Profesor Richard Grimes z University of York navštívil Prahu, aby zde přednášel o své metodě problem-based learning a základech britského práva. Udělal si však čas a prezentoval nám svůj klinický program v Yorku, který běží již několik dekád a stále se rozvíjí. Společný workshop proběhl v dobré náladě a byl přínosný pro všechny zúčastněné!

dsc-0171-nahled  dsc-0150-nahled 13041255-10209097767619759-3309243896774828826-o-nahled  dsc-0176a-nahled

Workshop pro Dětský domov Dolní Počernice
24. 4. 2016

O víkendu proběhl na fakultě workshop základů práva pro náctileté z Dětského domova v Dolních Počernicích. Dozvěděli se například, jaká jsou pravidla nájmu bytu, jak řešit spory se sousedy a na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy. Na závěr si vyzkoušeli simulovaný soud z trestního práva. Akce se vydařila po všech stránkách a my se těšíme na další spolupráci.