Právo s úsměvem

Obhájce řidiče se ptá svědka obžaloby: „A jak daleko jste přesně byl v okamžiku nehody?“
„Patnáct metrů a třináct centimetrů.“
„Jak jste si tak jistý tou přesnou vzdáleností?“
„Večer jsem si to byl změřit, protože mi bylo jasné, že se mě na to nějaký pitomý právník zeptá.“

Dva právníci šli do bistra. Poručili si každý kávu a vytáhli sendviče.
Servírka přiběhla a povídá:
„Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!“
Oba právníci se na sebe jen podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče.

Chlápek takhle přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných ‚Hádej kdo!‘“ „Ale proč to děláte?“ „Jsem právník se specializací na rozvody.“

Setká se zajíc s hadem, ale oba jsou slepí.
Osahá si had zajíce, povídá: „Ty jsi tak heboučký, ty budeš králík.“
Osahá si králík hada a povídá: „Ty jsi takový slizký, kluzký – ty budeš právník.“

„Auto projelo kolem mne nejméně stovkou,“ vypráví svědek, „najednou se ozval obrovských rachot. Když jsem se otočil, vlasy mi vstaly hrůzou na hlavě.“
Soudce přísně pohlédne na holohlavého svědka a říká: „Upozorňuji vás, že musíte říkat jen a jen čistou pravdu!“

„Jak dlouho bude trvat přelíčení?“ ptá se obžalovaný advokáta.
„Pro mne tak dvě hodiny, pro vás asi 5 až 6 let!“

Přichází klient k advokátovi a dlouze, obšírně a hlavně nejasně mu začíná vysvětlovat, o co mu jde. Konečně dojde i zkušenému advokátovi trpělivost a přeruší ho se slovy: „Člověče, řekněte mi to krátce a jasně! Na mně je pak, abych to zamotal sám!“

Advokát vdává dceru za mladého advokáta. Po obřadu přinese zeti velký šanon a povídá: „Tady je synu můj svatební dar, je to 10 let rozdělaný případ.“ Zeť asi za dva měsíce přijde za tchánem a povídá: „Tatínku, tak ten případ od vás, jak jste s ním nemohl deset let hnout jsem již úspěšně vyřešil.“ Tchán se chytne za hlavu se slovy: „Cos to provedl chlapče, vždyť z toho případu se dalo žít dalších deset let.“

Státní zástupce rozhořčeně odsuzuje trestný čin. Delikvent chvíli poslouchá a pak rozhodí rukama a povídá: „Co se rozčilujete, pane doktore, kdybych já nekradl, tak jsou vám ty vaše študie houby platný a jste nezaměstnaný!“

Obžalovaný k soudci:
„Prosím o odročení procesu, protože můj obhájce se nedostavil!“
„Prosím vás, chytili vás s rukou v cizí kapse – co by tady ještě mohl říkat obhájce?“
„To by mě právě taky zajímalo!“

Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se náhle ocitl před nebeskou branou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti: „Jsem příliš mladý, než abych zemřel. Je mi teprve 35!“ Svatý Petr souhlasil, že 35 je přeci jen docela málo na vstup do nebeského království, a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi: „Synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vámi vašim klientům, a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.“