Praxe studentů práv

Studenti Právnické fakulty mohou v rámci fakultního předmětu přijít vyučovat právo na vaši střední školu. Absolvují předtím školení v didaktice práva a domluví se s vámi na konkrétních tématech. Vyučovat mohou občanské, trestní, pracovní, rodinné či ústavní právo, případně i základy politologie či aktuální témata dle domluvy. Délka jejich praxe by měla být minimálně 10 vyučovacích hodin.

Je možné, aby studenti vyučovali ve výběrových společenskovědních či právních seminářích, nebo standardních hodinách občanské výuky či základů společenských věd. Pokud máte o spolupráci zájem, kontaktujte nás.

V minulosti jsme spolupracovali (a v mnoha případech stále ještě spolupracujeme) s těmito školami: