Pro školy

Street Law na pražské Právnické fakultě UK nabízí spolupráci středním školám, gymnáziím a případně i školám základním, a to v několika formách:

Semináře pro školy

Street Law nabízí pro školy semináře, které mohou být realizovány jednotlivě i jako celý cyklus setkávání s právem.  Žáci se interaktivní formou seznámí s praktickou rovinou probíraných témat. Podporujeme co největší zapojení žáků, a to především v hodinách, ale i skrze domácí přípravu. Snahou je podněcovat jejich kritické uvažování nad konkrétními problémy z hlediska probírané látky.

Simulované soudy pro školy

Žáci si mohou v prostorách Právnické fakulty vyzkoušet průběh soudního řízení. Na základě zaslaných materiálů si rozdělí role soudců, státních zástupců, obhájců a jiných osob zúčastněných na řízení a posléze v simulované soudní síni na Právnické fakultě případ sehrají. Na zdárný průběh jednání i následnou reflexi dohlédnou studenti fakulty. Simulovaný soud může proběhnout kdykoli během roku.

Přečtěte si, jak svůj zážitek se simulovaného soudu popsal student, který hrál soudce, a jak simulované soudy hodnotí učitelé, jejichž třídy je zažily.

Praxe studentů práv ve vaší třídě

Na základě domluvy k vám do třídy dorazí dvojice studentů z vyšších ročníků Právnické fakulty a odučí celkově deset hodin výuky. Tematicky vyjdou vstříc vašemu školnímu plánu (mohou učit občanské, trestní, pracovní, rodinné či ústavní právo, případně i základy politologie). Praxe studentů probíhají v obdobích listopad-prosinec, nebo polovina března – duben (je to závislé na začátku semestru na vysoké škole).