Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

Milé učitelky, milí učitelé,
zde naleznete plány ukázkových hodin včetně příloh (pracovní listy, prezentace apod.), které zpracovali naši lektoři a které by se také měly stát součástí sborníku. Budeme rádi, pokud se Vám hodiny budou hodit přímo do výuky. Jedná se o tyto hodiny:

 1. Soudní a správní trestání
 2. Střet základních práv
 3. Prameny práva EU
 4. Exekuce

Každého z Vás prosíme o zpětnou vazbu na minimálně jednu ze zaslaných hodin vč. příloh. Ideální bude, pokud hodinu sami vyzkoušíte a připojíte k ní komentáře (jaké aktivity podle Vás fungovaly, jaké ne a proč, co studenty bavilo, čemu nerozuměli apod.) Pokud se Vám tematicky nyní nehodí hodinu přímo vyzkoušet ve výuce, stačí, když plán hodiny okomentujete na základě Vašich zkušeností.
Zpětnou vazbu na minimálně 1 hodinu zasílejte prosím Haně Draslarové nejpozději do 28. 2. 2019 na e-mail draslarova@prf.cuni.cz. Zpětnou vazbu můžete zaznamenat formou revizí přímo do dokumentů, nebo zaslat komentář e-mailem. Na základě Vámi poskytnuté zpětné vazby lektoři hodiny do Sborníku upraví.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Ukázkové hodiny:

1)     Soudní a správní trestání

 1. plán hodiny
 2. prezentace, příloha 1, příloha 1a, příloha 2, příloha 2a, příloha 3, příloha 4, příloha 5příloha 6
 3. celá lekce jako zip

2)     Střet základních práv

 1. plán hodiny
 2. příloha 1příloha 2příloha 3příloha 4příloha 5příloha 6příloha 7příloha 8, příloha 9
 3. celá lekce jako zip

3)     Prameny práva EU

 1. plán hodiny
 2. příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8příloha 9
 3. celá lekce jako zip

4)     Exekuce

 1. plán hodiny
 2. příloha 1, příloha 2, příloha 3
 3. celá lekce jako zip

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ je spolufinancován Evropskou unií (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).

logolink-op-ppr-ok-nahled