20

Červen

Moot court pro SOŠ Drtinova na PF UK

Studenti se velmi dobře ujali rolí soudců, advokátů, procesních stran i dalších zúčastněných osob a bez problémů prošli všemi fázemi ústního jednání až k vynesení rozsudku. Ten vyzněl ve prospěch žalované majitelky nemovitosti, protože nebyla prokázána její odpovědnost za vzniklou škodnou událost. Za zmínku určitě stojí také herecké výkony vybraných aktérů, jenž podtrhly výborný zážitek z celého moot courtu.

Po vyhodnocení simulovaného soudu třída absolvovala navíc prohlídku fakulty a pomocí interaktivní prezentace se seznámila nejen s informacemi pro uchazeče o studium.