27

Březen

Nutná obrana

Obsah
Rekonstrukce případu napadení a obrany, která skončila smrtí útočníka. Je vysvětlen průběh soudní jednání, princip nutné obrany, porady senátu, znaleckého posudku a hodnocení svědeckých výpovědí. Případ je zároveň komentován odborníky, a to jak právníky, tak i soudními znalci.

Využití
Na rekonstrukci soudního líčení lze ukázat všechny základní prvky trestního procesu ve stádiu před soudem prvního stupně.
Zároveň je tématem tohoto dílu institut nutné obrany, který je jednak velmi zajímavý, jednak často medializovaný (často i dezinterpretovaný). Na případu tak lze ukázat, co je obsahem tohoto institutu, k čemu slouží a jaké jsou jeho meze. Zároveň lze se studenty dále debatovat o tom, je-li takováto úprava dostatečná nebo by ji nějak změnili. Jako bonus lze srovnat stávající úpravu s novelou navrhovanou Věcmi veřejnými pod heslem „můj dům, můj hrad“.
(viz http://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…)