27

Březen

Vlastnictví

Obsah
Pořad vysvětluje vlastnické právo jako jeden ze základních institutů občanského práva. Zaměřuje se na jeho obsah, omezení, možnosti nabývání a možnosti vyvlastnění. Obsah je komentován právníky a dalšími odborníky. Nejvýznamnější instituty jsou ilustrovány na konkrétních případech s komentářem dotčených osob (vyvlastnění, nabytí vlastnického práva nevlastníkem aj.)

Využití
Pořad lze využít při výkladu o vlastnickém právu. Jednotlivé případy popsané ve videu dobře ilustrují některé z problémů, které mohou v souvislosti s vlastnickým právem nastat. Toto spojení konkrétních kauz s abstraktní právní úpravou může nejen vhodně doplnit výklad, ale lze na základě nich i lépe diskutovat o rozdílech mezi starou a novou právní úpravou.