5

Červen

Ohlasy na mootcourt ze 14. 5. 2015

Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala za možnost účastnit se simulovaného soudního jednání v prostorách Právnické fakulty UK v Praze dne 14. května 2015. Velké díky po zásluze patří také studentovi fakulty Ondřeji Šafránkovi, který nás metodologicky provázel a podporoval. Oceňuji zejména výbornou komunikaci, organizační zajištění a motivování studentů střední odborné školy k dalšímu vzdělávání. Samotní studenti tuto aktivitu, která byla organizována v návaznosti na maturitní předmět, velmi pozitivně hodnotili. Všichni se shodli, že možnost účastnit se simulovaného civilního procesu výrazně přispěla k upevnění již probrané látky.

Společně se studenty pevně věřím, že ještě budeme mít možnost zúčastnit se dalších jednání v „soudní síni“.

S pozdravem

Mgr. Jarmila Chalupová, Střední odborná škola, Praha 5