15

Leden

Reportáž o Street Law na stránkách časopisu Právní rádce

Redaktorka právnického měsíčníku Právní rádce vyrazila do pražských a olomouckých škol, kde zjišťovala, jak funguje program Street Law v praxi. Reportáž dobře přibližuje fungování zejm. pražského programu Street Law. Celý článek včetně fotografií nám poskytla redakce časopisu Právní rádce vydavatelství Economia, a.s., za což děkujeme.