25

Září

Street Law v Peci pod Sněžkou

Projekt Street Law vyrazil na univerzitní horskou chatu v Peci pod Sněžkou vyzkoušet schopnosti nově přijatých studentů prvního ročníku Právnické fakulty UK v Praze. Pro účastníky Juristického seznamovacího kurzu byl připraven simulovaný soud v oboru trestního práva, na kterém si mohli studenti ještě před zahájením výuky vyzkoušet skutečnou aplikaci práva v rámci trestního řízení.

Účastníci obdrželi skutkový popis případu, na jehož podkladě Nejvyšší soud v roce 2010 prvně vymezil výklad skutkové podstaty trestného činu zabití. Jejich úkolem bylo vypořádat se pod dohledem facilitátorů v rolích státních zástupců, obhájců a soudců s případem, ve kterém majitel výkupny sběrných surovin bránil svůj majetek před zloději s brokovnicí v ruce. Účastníci měli k dispozici vybraná ustanovení trestních předpisů a manuál průběhu trestního řízení, na základě kterého mohli co možná nejvěrněji sehrát celý trestní proces.

Účastníci ukázali, že již v okamžiku přijetí na fakultu mají významně vyvinuté schopnosti právní argumentace a práce s právními texty, jelikož se za jediný den zvládli zorientovat v základech oboru trestního práva a jejich vystoupení v jednotlivých procesních rolích dosahovala velmi vysoké úrovně.