1

Říjen

Trestní právo pro žáky Základní školy Mikoláše Alše Praha – Suchdol

Žáci devátých tříd Základní školy Mikoláše Alše Praha – Suchdol se zapojí do workshopů v rámci projektu zaměřeného na podporu právní ochrany mládeže a výchovu posilující její právní vědomí a orientaci v aplikaci práva. Projekt zajišťuje spolek LOVI ve spolupráci s programem Street Law.
Žáky čeká představení funkce trestního práva ve společnosti, jeho mediální reflexe a zvláštního postavení trestní odpovědnosti mladistvých. Blok workshopů vyvrcholí simulací hlavního líčení v trestní věci mladistvého, která se odehraje v soudní síni na Právnické fakultě.