2

Prosinec

Úřad vlády učí o lidských právech

V pátek proběhla v prostorách Strakovy akademie další přednáška v rámci výukového cyklu pro středoškolské studenty, který organizuje Úřad vlády. Tématem, na němž se podílí členka Street Law Dominika Otrošinová, byla Lidská práva. Ve složení dvou až tří přednášejících jsou středoškolákům od prvního do maturitního ročníku vysvětleny základní pojmy a souvislosti, zbytek programu pak vyplňují různé aktivity. Studenti se například prostřednictvím hry snaží přijít na to, jaká lidská práva by ve svém životě v případě nutnosti obětovali, dále si vybírají pozice jakožto hodnotitelé skutečného případu a též prakticky rozebírají instituce, na které by se v případě porušování práv mohli obrátit.
Tyto přednášky se konají zhruba jednou za dva měsíce, tematicky se střídají s Rovností žen a mužů, Evropskou unií či Co je to vláda?. Je možné je spojit s prohlídkou hlavní budovy Úřadu, kdy tato možnost je studenty (kteří doufají, že uloví některého z politiků) vždy vítána.