7

Říjen

Workshopy pro romský pěvěcký sbor Čhavorenge

img-7158-nahled img-7428-nahled img-8060-nahled

Mladší děti ve věku od devíti do třinácti let se první den zabývaly tím, co je vůbec právo, proč je důležité ve společnosti určité chování regulovat a v konkrétních případech rozhodovaly o tom, zda je dané jednání po právu, či nikoliv. První den jsme pak zakončili simulovaným soudem z trestního práva, kterému předcházelo vyšetřování trestného činu a sestavování důkazů. Druhé odpoledne jsme diskutovali o právu v kyberprostoru, o rizikovém chování na sociálních sítích a problematice stahování a sdílení obsahu na internetu. Děti sehrávaly krátké scénky založené na morálních dilematech, která měly za úkol řešit. Na závěr nás pak zajímalo, jaké chování by děti spíš postihovaly a jaké by ponechaly bez sankce, pokud by měly možnost pravidla změnit.

img-7170-nahled img-7175-nahled img-7180-nahled img-7181-nahled img-7184-nahled img-7183-nahled img-7187-nahled img-7185-nahled img-7186-nahled

Skupina starších dětí se nejprve věnovala čtení různých právních dokumentů. V menších skupinkách představovaly právníky v advokátní kanceláři, kteří radí klientům (členům Street law týmu), jak si poradit s konkrétními obsílkami, nabídkami půjček či soudními rozhodnutími. Stejně jako mladší děti pak prošly workshopem o rizikovém chování na sociálních sítích. Povídali jsme si o tom, jaký obsah je lepší nesdělovat ostatním na internetu, jak chránit své osobní údaje a že výroky pronesené ve virtuálním prostoru mají stejnou váhu jako slova vyřčená na náměstí. Na závěr byl uspořádán simulovaný soud, kde měli studenti kromě sehrání hlavního líčení za úkol také sestavit základní dokumenty jako je obžaloba nebo rozsudek.
img-7202-nahled img-7606-nahled img-7569-nahled img-7579-nahled img-7942-nahled img-8012-nahledimg-8142-nahled img-8148-nahled img-8108-nahled pa040319-nahled pa040324-nahled pa040356-nahled

Všichni jsme si dva dny s Čhavorenge náramně užili a moc doufáme, že se brzy opět setkáme, ať už při právních seminářích, nebo na nezapomenutelných romských koncertech!

img-8368-nahled img-8405-nahled img-8435-nahled

Foto: Oto Bunda, Klára Adámková