Středoškoláci v soudních síních

Proč brát středoškoláky k soudu?

Chtěli byste vzít svou třídu k soudu, ale nevíte kdy bude nějaké zajímavé jednání? Můžeme zprostředkovat kontakt mezi konkrétními soudkyněmi a soudci na straně jedné a učiteli na straně druhé. Pro náš projekt jsme získali řadu soudkyň a soudců, kteří mají o tento způsob vzdělávání v právu zájem a jsou ochotni a připraveni přijmout ve svých jednacích síních vaše třídy. Projekt zatím běží pouze na pražských soudech, pracujeme na tom, aby se rozšířil po celé České republice.

Při výuce práva na středních školách opakovaně narážíme na to, že pro studenty i učitele je často právo značně abstraktní a právní instituce vnímají jako něco z jiného světa než je ten, ve kterém žijí. Rádi bychom proto přispěli k tomu, aby se tento nepříliš lichotivý obraz práva i právních institucí proměnil. Jako nejvhodnější způsob nám připadá pozvat středoškolské studenty i jejich učitele do soudních místností, aby sami na vlastní oči mohli vidět, co se u soudu odehrává. Bude to pro ně nepochybně významná zkušenost, která jim právo i jeho představitele přiblíží.

Víme, že mnoho učitelů občanské výchovy či ZSV by se svými studenty na soudní jednání rádo přišlo, ale naráží na řadu technických komplikací. Nebývá lehké získat dostatek informací ohledně konkrétních soudních jednání (čeho se bude případ týkat, v jaké fázi se řízení nachází, zda bude jednání pro studenty zajímavé apod.) a vědět, na koho se konkrétně obrátit. To vše bohužel často vede k tomu, že návštěvu soudu nezorganizují.

Rádi bychom přispěli ke změně tohoto stavu tím, že zprostředkujeme kontakt mezi konkrétními soudkyněmi a soudci na straně jedné a učiteli na straně druhé.

Abychom Vám situaci usnadnili, získali jsme pro náš projekt řadu soudkyň a soudců, z pražských obvodních soudů, ale i z dalších okresních a krajských soudů, kteří mají o tento způsob vzdělávání v právu zájem a jsou ochotni a připraveni přijmout ve svých jednacích síních vaše třídy. Rádi Vám s nimi zprostředkujeme kontakt.

Jak se do projektu zapojit?

Pokud máte zájem vzít svoji třídu na soudní jednání, stačí nás kontaktovat na emailové adrese adelamares@gmail.com s tím, že nám napíšete, k jakému soudu byste měl/a zájem se jít podívat, případně na jaký typ řízení (trestní či civilní).

My Vám následně zprostředkujeme kontakt na konkrétního soudce. Poté už bude na Vás, jak si dohodnete detaily setkání (termín, případ, zda proběhne krátká beseda se studenty před nebo po jednání apod.).

Pokud byste jen hledali termín jednotlivých soudních jednání, najdete je nově přehledně zde.

Pokud byste měl/a jakékoliv dotazy týkající se projektu, prosím, neváhejte se na nás obrátit.