1

Říjen

Beseda o osobní svobodě v Suchdole

Akademický rok začal a my ho hned zahájili přednáškou pro seniory v Místní knihovně v Suchdole na téma Osobní svoboda a ochrana osobnosti. Už se těšíme na další besedy o právu!