Dotazník pro studenty PF UK

Vážené studentky, vážení studenti,

jménem výzkumného týmu a s podporou děkana Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., vás zvu k účasti na unikátním výzkumu, který mapuje postoje studentů PF UK k právnímu vzdělávání.

Cílem anonymního výzkumu je zjistit, jak vás fakulta na cestě studiem práv ovlivňuje.

Dotazník výzkumný tým distribuujeme v elektronické i tištěné formě. Pokud jste ho již v jedné z těchto forem vyplnili, nevyplňujte ho prosím podruhé.

Dotazník pro studenty 1. ročníku je k dispozici zde: https://docs.google.com/…xCw/viewform
Dotazník pro studenty 3. ročníku je k dispozici zde: https://docs.google.com/…gcw/viewform
Dotazník pro studenty 5. a vyššího ročníku je k dispozici zde: https://docs.google.com/…9yg/viewform

Předem díky za účast na výzkumu
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.