Nové jarní semináře – opakování

Zdravíme vás všechny,

na základě skvělých ohlasů na naše jarní kurzy a vaše četné prosby jsme se rozhodli vypsat ještě jednou pět z našich nových seminářů. Navíc proběhnou všechny v jeden den, abyste v případě zájmu o více seminářů nemuseli za námi cestovat vícekrát. Můžete dorazit na seminář jeden nebo dva, ale klidně i na všech pět. Tak jako tak, semináře jsou zdarma a pozvání platí i pro vaše kolegy. Jediné, co budeme potřebovat vědět, je na který seminář budete chtít dorazit – abychom tomu přizpůsobili uspořádání učebny a mohli vám dát vědět, v jaké místnosti seminář proběhne. Každopádně půjde o budovu právnické fakulty UK (Nám. Curiových 7, 116 40).

Všechny semináře proběhnou ve čtvrtek 6. června 2019.

Informace o seminářích i jejich termínech najdete na této stránce – nejprve jejich přehled, pak podrobnější popis.

Přihlásit se můžete skrze tento odkaz. Semináře jsou zdarma.

Pokud vyplníte přihlášku, počítejte prosím s tím, že jste závazně přihlášení. My s vámi počítat budeme a napíšeme vám až týden před konáním semináře mail, ve kterém vám oznámíme místnost, ve které seminář proběhne.

S přáním krásného jara se na viděnou těší

Michal Urban a celý projektový tým

Přehled nabízených seminářů – čtvrtek 6. června 2019 

8.00 – 10.00: Právo ve škole – pracovní právo. Co si ke mne může škola dovolit a co já k ní? (Mgr. Jan Kaczor)

10,30 – 12,30: Právo ve škole – bezpečnost a odpovědnost. Za co já a má škola můžeme, a za co už ne? (Mgr. Jan Kaczor)

13,00 – 15,00: Jak na exekuce? Jak probíhá exekuční řízení a jak se mu lze bránit? (Adéla Marešová)

15,30 – 17,30: Ochrana spotřebitele v praxi, aneb jak se nespálit (Mgr. Martina Novotná)

18.00 – 19,30: Osobní bankrot? Jak se řeší dluhy oddlužením. (Adéla Marešová)

Nabízené semináře – podrobnější popis:

1)        Právo ve škole – pracovní právo. Co si ke mne může škola dovolit a co já k ní? (Mgr. Jan Kaczor)

Termín konání: čtvrtek 6. června 2019 8,00 – 10,00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Ve třetím z trojice seminářů věnovaných „právu ve škole“ se budeme zabývat pracovněprávními aspekty výkonu činnosti pedagogického pracovníka. Učíme zpravidla coby zaměstnanci právnických osob vykonávajících činnost školy. Co z toho pro nás vyplývá? Nejprve si vymezíme základní instituty dle zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících a dále se dle zájmu účastníků blíže podíváme na některá z následujících témat: 1) Nutná kvalifikace pedagogických pracovníků a možné výjimky z ní. 2) Náplň práce pedagogického pracovníka – přímá pedagogická činnost, práce související s přímou pedagogickou činností, jejich maximální možný rozsah a rozvržení pracovní doby. 3) Pracovní poměry na dobu určitou. 4) Práce na „dohodu“, práce na „živnosťák“. 5) Omezení pravomoci ředitele školy či jeho zástupce jako nadřízeného zaměstnance udílet pedagogickým pracovníkům jako podřízeným zaměstnancům závazné pokyny k výkonu práce (sféra autonomie pedagogického pracovníka). 6) Rozdíly v právním postavení pedagogů veřejných, církevních a soukromých škol. 7) Plat pedagogického pracovníka veřejné školy (odměny, příplatky a jejich nárokovost). 8) Pedagogický pracovník ve „zvláštní“ pozici (výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor IT, zástupce ředitele) a z toho vyplývající práva a povinnosti. Seminář lze absolvovat i bez návštěvy ostatních seminářů věnovaných „právu a škole“.

 O lektorovi: Mgr. Jan Kaczor pracuje jako právník ve společnosti www.scio.cz, s. r. o., kde se zabývá zejména školským právem. Dále působí jako externí vyučující práva na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

2)        Právo ve škole – bezpečnost a odpovědnost. Za co já a má škola můžeme, a za co už ne? (Mgr. Jan Kaczor)

Termín konání: čtvrtek 6. června 2019 10,30 – 12,30, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: V druhém z trojice seminářů věnovaných „právu ve škole“ se budeme věnovat ožehavým tématům bezpečnosti a odpovědnosti – učitelů i škol. Podíváme se na to, jaké mají školy a pedagogové povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně dohledů. Navážeme právní odpovědností školy a pedagogických pracovníků za škodu způsobenou při činnosti školy žákům či jiným osobám. Rozebereme jednotlivé druhy odpovědnosti – odpovědnost občansko-právní (např. za ztracené věci v šatně), odpovědnost přestupkovou (např. za ponechání dítěte bez dozoru) a odpovědnost trestní (např. za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti). Budeme se zabývat otázkou, kdy je odpovědná škola, kdy její ředitel, kdy pedagogický pracovník a kdy není odpovědný nikdo. Podíváme se i na nejdůležitější judikáty, v nichž se soudy k uvedeným tématům vyjádřily. Seminář lze absolvovat i bez návštěvy ostatních seminářů věnovaných „právu a škole“.

O lektorovi: Mgr. Jan Kaczor pracuje jako právník ve společnosti www.scio.cz, s. r. o., kde se zabývá zejména školským právem. Dále působí jako externí vyučující práva na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

3)        Jak na exekuce? Jak probíhá exekuční řízení a jak se mu lze bránit? (Adéla Marešová)

Termín konání: čtvrtek 6. června 2019 13,00 – 15,00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: S exekucemi se – bohužel – za svůj život potkává stále větší procento lidí v České republice. Cílem tohoto semináře je tento velmi důležitý fenomén současnosti podrobně pochopit. Seminář proto nabídne účastníkům ucelený přehled pojmů, které se exekučního řízení týkají, představí jim fáze exekučního řízení, způsoby jeho průběhu a různé osoby, které v exekučním řízení vystupují, jako např. soudní exekutor či oprávněný. Součástí bude také krátké zastavení u toho, co exekuci předchází a jak se v ní dlužník ocitne. V semináři se účastníci dozví, jakou právní úpravou se exekuce řídí, jaká jsou práva dlužníka v exekučním řízení a jak se proti exekuci bránit. Účastníkům budou poskytnuty materiály a aktivity, které mohou použít ve svých vlastních hodinách, přičemž některé z aktivit si sami vyzkoušejí.

O lektorovi: Adéla Marešová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty UK. Ve své praxi se věnuje zejména trestnímu právu a v současnosti působí jako stážistka na Ústavním soudu ČR. V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost je lektorkou kurzu Veřejné právo, kde se zabývá problematikou trestního a přestupkového práva, a kurzu Lidská práva, ve kterém učí blok týkající se svobody projevu a politického smýšlení.

4)        Ochrana spotřebitele v praxi, aneb jak se nespálit (Mgr. Martina Novotná)

Termín konání: čtvrtek 6. června 2019 15,30 – 17,30, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Mají-li středoškolští studenti říct, kdy se setkali s právem, zaručeně je napadne, že už někdy něco kupovali či reklamovali. Pravdou je, že se spotřebitelským právem přichází do styku denně. Je proto důležité, aby znali svá práva i povinnosti a věděli, jak se vyhnout nejrůznějším nástrahám – třeba při nakupování na internetu. Výhodou navíc je, že základy spotřebitelského práva nejsou složité a lze je bez problémů zařadit do středoškolské výuky. Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími situacemi, se kterými se člověk coby spotřebitel setkává. Budeme se věnovat zejména těmto otázkám:

–              Kdo je spotřebitel a proč ho zákon chrání?

–              Jak nakupovat na internetu bezpečně?

–              Jak správně reklamovat? Jak se nenechat odbýt?

–              Jaké jsou současné praktiky tzv. šmejdů?

–              Kam je možné se obrátit při řešení sporů nebo žádosti o (bezplatnou) právní radu?

Interaktivní přednáška bude doplněna o tipy na aktivity, které je možné při výuce spotřebitelského práva využít v hodinách.

O lektorovi: Mgr. Martina Novotná se zabývala spotřebitelským právem již během studia, kdy pracovala jako právní poradce ve spotřebitelské právní poradně dTest o. p. s. Následně se již na plný úvazek věnovala mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. V současnosti působí jako asistentka soudce.

5)      Osobní bankrot? Jak se řeší dluhy oddlužením. (Adéla Marešová)

Termín konání: čtvrtek 6. června 2019 18,00 – 19,30, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Problematika týkající se oddlužení, resp. insolvence bývá často chápána a vysvětlována chybně či nepřesně, a to zejména z důvodu komplikované právní úpravy. V tomto semináři se účastníci seznámí jak s právní úpravou a základními pojmy insolvenčního řízení, tak i s jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších podob insolvenčního řízení – oddlužením. Účastníkům semináře bude na příkladech představeno, jak proces oddlužení probíhá, jak ho lze dosáhnout, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, jaké jsou povinnosti dlužníka v rámci oddlužení apod. Seminář bude zaměřen především na praktické otázky oddlužení. Protože se jedná o velmi rozšířený způsob řešení předluženosti, může být probíraná látka užitečná pro studenty v jejich budoucím životě, ať už se s insolvencí v nějaké podobě setkají oni nebo jejich blízcí. Součástí semináře budou příklady z praxe a aktivity (z nichž některé si účastníci sami vyzkoušejí), které lze použít v hodinách, jakož i odkazy na spolehlivé a přehledné zdroje informací.

O lektorovi: Adéla Marešová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty UK. Ve své praxi se věnuje zejména trestnímu právu a v současnosti působí jako stážistka na Ústavním soudu ČR. V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost je lektorkou kurzu Veřejné právo, kde se zabývá problematikou trestního a přestupkového práva, a kurzu Lidská práva, ve kterém učí blok týkající se svobody projevu a politického smýšlení.

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ je spolufinancován Evropskou unií (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).

logolink-op-ppr-ok-nahled