Odborná praxe – praxe na středních školách I

Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I, který v teoretické podobě přibližuje studentům problematiku základů didaktiky práva. V rámci Odborné praxe – praxe na středních školách I si studenti sami vyzkouší zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Předmět tím umožní studentům práv dobře vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, kriticky přemýšlet, kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech a vysvětlovat právní otázky laikům.

Pracovat budou studenti zpravidla ve trojicích a jejich úkolem bude vyučovat vybrané kapitoly z hlavních právních odvětví a přibližovat studentům fungování základních právních institutů a institucí. Praxe bude trvat od 4 do 7 týdnů (v závislosti na počtu týdenně vyučovaných hodin) a zpravidla bude končit simulovaným soudním jednání, které studenti PF UK přichystají pro středoškolské studenty. Na praxi bude pravidelně dohlížet vyučující předmětu a předmětem dohledu bude také to, aby délka i náročnost praxe byla plně srovnatelná s jinými odbornými právními praxemi na PF UK.

Aktuální informace najdete v informačním systému fakulty, včetně doporučené literatury.