Právní praxe na středních školách I

Předmět Právní praxe na středních školách I v kombinaci s předmětem Odborná praxe-praxe na středních školách I přiblíží studentům problematiku práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Jedná se o v ČR nepříliš obvyklý, v zahraničí ovšem velmi rozšířený způsob výuky práva, který umožňuje studentům dobře vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, učí je kriticky přemýšlet, kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech, vysvětlovat právní otázky laikům a pomáhá jim lépe porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím.

Předmět vychází z dlouholetých zkušeností s výukou Street Law, které jsou shrnuty v publikaci Právo pro každého (vydala o.p.s. Partners Czech) a také publikace URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách (PF UK, 2013).

Smyslem předmětu je seznámit studenty se základy didaktiky práva a připravit je na praxi na středních školách, která probíhá v rámci předmětu Odborná praxe-praxe na středních školách I, kterou studenti zpravidla absolvují ve stejném semestru, ve kterém navštěvují Právní praxi na středních školách I (hlásí se na ni až po zápisu do tohoto předmětu u vyučujícího kurzu).

Semináře probíhají i v průběhu praxe a fungují jako společný prostor pro reflexi školních zkušeností i prostor pro diskuzi o různých přístupech k výuce. Samotná praxe trvá zhruba jeden měsíc a je vedena vyučujícím. Předmět i praxe počítají s aktivním zapojením studentů a zejména praxe je časově poměrně náročná (studenti budou učit cca 2 hodiny týdně po dobu cca 4 týdnů s tím, že hodiny budou chystat studenti společně a zpravidla po každé odučené hodině bude následovat i její společný rozbor).

Příslušnou střední školu, na které budou studenti vyučovat, si mohou po dohodě s vyučujícím vybrat studenti sami, předběžně je nicméně dohodnuta spolupráce s Gymnáziem Jana Nerudy, Gymnáziem Jana Keplera, Gymnáziem Nad Alejí a Gymnáziem Nad Štolou.

Na předmět je možné se přihlásit klasicky přes informační systém PF UK, v případě naplnění kapacity můžete zkusit kontaktovat vyučujícího na mail.

Aktuální informace včetně doporučené literatury najdete v informačním systému fakulty.