Simulované soudy pro školy

Street Law nabízí školám možnost zúčastnit se simulovaného soudu přímo na Právnické fakultě. Nabízíme realizaci simulovaných soudů z oboru trestního i občanského práva.

Co to je simulovaný soud?

Simulovaný soud, nebo anglicky moot court či mock trial, je praktická forma výuky práva. Jednotliví studenti si v inscenovaném soudním jednání zahrají soudce, státní zástupce, obhájce, obžalované i svědky. Jedná se o formu divadla, kde herci jsou zároveň diváky. Svou povahou připomíná také metodu larp.

Proč zařadit simulovaný soud do výuky?

Žáci mají možnost si vyzkoušet právo v praxi, a to pod vedením studentů fakulty. Jako soudci si sami vyzkouší řídit jednání, poučovat svědky a klást vyslýchaným otázky. Státní zástupci zformulují obžalobu na základě vlastního posouzení zadaného případu a obhájci se pokusí nalézt argumenty svědčící ve prospěch obžalovaného. Kromě znalostí z oboru práva si tak žáci procvičí i komunikační a argumentační schopnosti. Praktická forma výuky je zároveň zábavná a všeobecně vítaná změna ve výuce.

Zde najdete zkušenosti učitelů se simulovanými soudy.

Jak spolupráce probíhá?

Nejdříve zašleme učiteli podrobné instrukce a materiály, které je potřeba studentům zadat.

Žáci si rozdělí procesní role a seznámí se s případem.
V trestním procesu se jedná o soudce, státní zástupce, obhajobu, obžalované, svědky a soudní znalce.
V občanskoprávním sporu vystupují soudci, žalující strana, žalovaná strana, svědci a soudní znalci. 

Je třeba, aby žáci samostatně či s učitelem zpracovali základní přípravu:
Soudci nastudují, jak probíhá jednání a jaké má fáze, protože řízení povedou. Zároveň je dobré, pokud si zkusí vyhotovit cvičný rozsudek. 
Státní zástupci sepíší obžalobu.
Obhájci si připraví základní argumenty obhajoby.
Obžalovaný, svědci a soudní znalci si nastudují své role a rozmyslí si, jak budou před soudem vypovídat.
Žalující strana si připraví žalobu.
Žalovaná strana sepíše své argumenty.

V dohodnutý den a hodinu se všichni dostaví na Právnickou fakultu UK (nám. Curieových 7, Praha 1), kde se setkají se studenty Právnické fakulty, kteří jim pomohou simulovaný soud zorganizovat. Společně se odeberou do cvičné soudní síně (vypadá stejně, jako klasická soudní síň na soudě), kde zinscenují celý soud podle nastudovaných materiálů.

Na závěr s žáky studenti Právnické fakulty rozeberou celý případ i průběh soudního jednání. Vysvětlí, co by jak bylo ve skutečnosti a jak by to pravděpodobně rozhodl skutečný soud.

Mám zájem, co dělat?

Kontaktujte nás a my se s vámi pokusíme najít vhodné datum, vybereme vhodný případ a zašleme vám potřebné materiály.