Co je Street Law

Street Law v deseti slovech

Zvyšování právní gramotnosti – interaktivně – studenti práv – neprávníci – baví a vzdělává.

Street Law ve 300 slovech

Cílem programu Street Law je napomáhat zvyšování právní gramotnosti neprávníků. Vznikl v roce 1972 na Georgetown University v americkém Washingtonu, odkud se rozšířil po celém světě. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti fakulty a její absolventi chystají interaktivní lekce pro žáky a studenty škol, děti z dětských domovů nebo třeba vězně. Nestačí nám předávat právní znalosti,  náš program cílí také na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo chrání) a zejména na použití práva v praxi.

Hodiny Street Law jsou interaktivní, cílem je vtáhnout neprávníky do světa práva, ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž odpovídají i naše metody: diskutujeme o konkrétních soudních rozhodnutích, hrajeme a následně rozebíráme scénky s právní tematikou nebo inscenujeme simulované soudní jednání. Program má zkrátka nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit.

Výhodou Street Law je, že je přínosné nejen pro neprávníky, ale i právníky, kteří díky němu mohou svou teoretickou znalost práva konfrontovat s každodenní realitou a učit se vysvětlovat právo neprávníkům. Zároveň je kontakt s neprávníky přivádí k přemýšlení nad hodnotami, na kterých právo stojí. Zapojení do Street Law rozvíjí vedle jejich schopnosti srozumitelně prezentovat své znalosti a názory také schopnost vystupovat před publikem, kultivovaně diskutovat, kriticky přemýšlet, spolupracovat v týmu, učit se sdělovat i přijímat zpětnou vazbu na své vystoupení a pracovat s vlastním sebehodnocením.

Chcete-li se dočíst víc, pokračujte na Street Law v 700 slovech.