Pro školy

Street Law na pražské Právnické fakultě UK nabízí spolupráci středním školám, gymnáziím a případně i školám základním, a to v několika formách:

Semináře pro školy

Street Law nabízí pro školy semináře, které mohou být realizovány jednotlivě i jako celý cyklus setkávání s právem.  Žáci se interaktivní formou seznámí s praktickou rovinou probíraných témat. Podporujeme co největší zapojení žáků, a to především v hodinách, ale i skrze domácí přípravu. Snahou je podněcovat jejich kritické uvažování nad konkrétními problémy z hlediska probírané látky.

Návštěvy soudních jednání

Chtěli byste vzít svou třídu k soudu, ale nevíte kdy bude nějaké zajímavé jednání? Můžeme zprostředkovat kontakt mezi konkrétními soudkyněmi a soudci na straně jedné a učiteli na straně druhé. Pro náš projekt jsme získali řadu soudkyň a soudců, kteří mají o tento způsob vzdělávání v právu zájem a jsou ochotni a připraveni přijmout ve svých jednacích síních vaše třídy. Projekt zatím běží pouze na pražských soudech, pracujeme na tom, aby se rozšířil po celé České republice.

Simulované soudy pro školy

Žáci si mohou v prostorách Právnické fakulty vyzkoušet průběh soudního řízení. Na základě zaslaných materiálů si rozdělí role soudců, státních zástupců, obhájců a jiných osob zúčastněných na řízení a posléze v simulované soudní síni na Právnické fakultě případ sehrají. Na zdárný průběh jednání i následnou reflexi dohlédnou studenti fakulty. Simulovaný soud může proběhnout kdykoli během roku.

Přečtěte si, jak svůj zážitek se simulovaného soudu popsal student, který hrál soudce, a jak simulované soudy hodnotí učitelé, jejichž třídy je zažily.

Praxe studentů práv ve vaší třídě

Na základě domluvy k vám do třídy dorazí dvojice studentů z vyšších ročníků Právnické fakulty a odučí celkově deset hodin výuky. Tematicky vyjdou vstříc vašemu školnímu plánu (mohou učit občanské, trestní, pracovní, rodinné či ústavní právo, případně i základy politologie). Praxe studentů probíhají v obdobích listopad-prosinec, nebo polovina března – duben (je to závislé na začátku semestru na vysoké škole).

Semináře spotřebitelského práva

Studenti Právnické fakulty připraví pro vaše žáky interaktivní semináře o spotřebitelském právu (např. reklamacích či zásadách bezpečného nákupu přes internet). Máte-li o takový seminář zájem, napište nám!