Právní praxe na středních školách II

Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I, který přiblížil studentům problematiku práva prostřednictvím představení základů didaktiky práva a jejich následného zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Pokračování tohoto předmětu je zavedeno pro ty absolventy předmětu Právní praxe na středních školách I, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti.

Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji. Jejich úkolem bude vystavět a posléze i odučit celé tematické celky a prostudovat a reflektovat příslušnou literaturu. Délka praxe, realizované v rámci předmětu Odborná praxe – praxe na středních školách II, bude trvat celý semestr a studenti budou vyučovat sami nebo ve dvojici. Znalosti didaktiky práva budou studenti rozšiřovat nejen studiem příslušné literatury, ale i na setkáních s vyučujícím předmětu a ostatními studenty kurzu.

Aktuální informace včetně doporučené literatury najdete v informačním systému fakulty.