Doporučená literatura – Street Law

Zejména doporučujeme:

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

URBAN, Michal a kol: Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: https://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. (dostupné na: https://streetlaw.eu/wp-content/uploads/street-law-aneb-jak-ucit-pravo-na-strednich-skolach.pdf )

URBAN, M., FRIEDEL, T. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013.

Dále doporučujeme:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“. Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.