Praxe studentů práv

Studenti Právnické fakulty UK mohou přijít vyučovat právo na vaši střední školu. Absolvují předtím školení v didaktice práva a domluví se s vámi na konkrétních tématech. Vyučovat mohou občanské, trestní, pracovní, rodinné či ústavní právo, případně i základy politologie či aktuální témata dle domluvy. Délka jejich praxe by měla být minimálně 10 vyučovacích hodin. Typicky dorazí ve dvojici a přidělené hodiny odučí společně.

Mohou učit ve výběrových společenskovědních či právních seminářích, nebo standardních hodinách občanské výuky či základů společenských věd. Pokud máte o spolupráci zájem, kontaktujte nás.

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito školami: