Doporučené

Zde budeme postupně přidávat zajímavé odkazy. Zatím odkazujeme na seznam dobrých zdrojů k učení práva, které obsahuje publikace Street Law aneb jak učit právo na středních školách na stranách 100–102.

Rádi taktéž odkážeme na dobrou databázi na stránkách www.vychovakobcanstvi.cz, ve které najdete také hodiny práva. Některé z nich ostatně zpracovali členové Street Law týmu (což poznáte podle poznámky o PF UK u autorů hodin).