Odborná praxe – praxe na středních školách III

Předmět navazuje na předměty Právní praxe na středních školách I a Odborná praxe – praxe na středních školách I, v rámci kterých si studenti osvojili základy právní didaktiky a získali zkušenosti s výukou práva na konkrétní střední škole. Předmět je určen těm studentům, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti prostřednictvím výuky práva.

Úkolem studentů bude podílet se na výuce v rámci aktivit Mezioborového centra rozvoje právních dovedností, a to v rámci aktivit zaměřených na zvyšování právní gramotnosti zejm. středoškolských studentů. Bude se jednat o kombinaci zejména těchto aktivit: „na klíč“ připravené a zorganizované simulované soudní jednání (moot court) v soudní místnosti na PF UK, odučení ukázkové interaktivní hodiny práva, organizace návštěvy skutečného soudního jednání, zpracování zadaného tématu (zejm. aktuální právní případy) do podoby ukázkového plánu hodiny, interaktivní seznámení uchazečů o studium na PF UK s podobou studia na fakultě.

Ve všech svých aktivitách budou studenti spolupracovat s vyučujícím kurzu, který bude také dohlížet na dostatečnou obsahovou i metodologickou kvalitu jejich výstupů. Celková míra zapojení studentů bude odpovídat běžné hodinové semestrální dotaci na odbornou praxi.

Aktuální informace včetně doporučené literatury najdete v informačním systému fakulty.