Aktivity a sborníky hodin

Svět práva rozhodně není nudný. Hodiny o právu ovšem často ano. Jak to změnit? Třeba tím, že zařadíte do svých hodin nové aktivity. Zde vám jich nabízíme hned patnáct.

Pochází ze skript pro studenty práv Street Law aneb jak učit právo na středních školách, která nabízí i řadu dalších podnětů pro výuku.

 Aktivity také postupně zveřejňujeme v naší databázi materiálů na výuku práva.

 V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost vznikly čtyři publikace volně ke stažení:

1) Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin – najdete v něm 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit. 

2) Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin – zde najdete krásně graficky zpracované přílohy ke všem hodinám ze sborníku.

3) Materiály z kurzů věnovaných platnému právu – práva veřejného, soukromého i lidských práv.  Najdete zde i řadu konkrétních aktivit, včetně správných odpovědí pro učitele.

4) Materiály z kurzů právní didaktiky, které obsahují osvědčené aktivity pro dobrou výuku právní didaktiky.

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ byl spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).