Aktivity a sborníky hodin

Svět práva rozhodně není nudný. Hodiny o právu ovšem často ano. Jak to změnit? Třeba tím, že zařadíte do svých hodin nové aktivity. Zde vám jich nabízíme hned patnáct.

Pochází ze skript pro studenty práv Street Law aneb jak učit právo na středních školách, která nabízí i řadu dalších podnětů pro výuku.

 Aktivity také postupně zveřejňujeme v naší databázi materiálů na výuku práva.

 V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost vznikly čtyři publikace volně ke stažení:

1) Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin – najdete v něm 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit. 

2) Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin – zde najdete krásně graficky zpracované přílohy ke všem hodinám ze sborníku.

PREZENTACE K VYBRANÝM PLÁNŮM HODIN:

lekce 02. Prameny práva EU

lekce 06. Trestné činy a přestupky

lekce 10. Podnikání

lekce 14. Občanské právo procesní

3) Materiály z kurzů věnovaných platnému právu – práva veřejného, soukromého i lidských práv.  Najdete zde i řadu konkrétních aktivit, včetně správných odpovědí pro učitele.

4) Materiály z kurzů právní didaktiky, které obsahují osvědčené aktivity pro dobrou výuku právní didaktiky.

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ byl spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).

Z projektu Centra občanského vzdělávání vznikl sborník aktivit, který můžete použít pro výuku o demokracii a právním státě. Najdete v něm čtyři plány hodin, které lze použít jak dohromady (vytvoří tak zhruba pětihodinový workshop), tak samostatně. Plány hodin se postupně věnují prezidentským volbám, teoretickému ukotvení demokratického právního státu, vytváření třídního zákona a v neposlední řadě si studenti vyzkouší soud ve třech na téma svobody slova. Všechny plány mají podobu „print and teach“, tedy stačí si je vytisknout, pročíst a můžete jít hned učit dle našich instrukcí. Veškeré podklady pro promítání ve výuce naleznete zde.