Kurz veřejného práva online

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného.

Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky.

Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. 

Kurz reflektuje současnou podobu výuky, tj. výuku online formou. Účastníci budou seznámeni s konkrétními aktivitami, které mohou ve výuce využít a budou jim k těmto aktivitám poskytnuty také potřebné materiály.

Kurzy Soukromé právo a Veřejné právo lze taktéž zapsat společně jako jeden dlouhý kurz Základy práva, který se však bude konat ve dvou (výše uvedených) termínech. Cena dlouhého kurzu činí 990 Kč.