Semináře pro veřejnost

Street Law nabízí cyklus seminářů pro školy i širokou veřejnost na aktuální témata z oblasti práva a společenských věd. Jednotlivé semináře mají minimální délku 90 minut, ale lze je případně rozdělit do více setkání. Máte zájem o uspořádání některé z níže popsaných besed? Neváhejte nás kontaktovat

Nenašli jste téma, které hledáte? Máte zájem o jiné téma? Kontaktujte nás a zjistěte možnosti individuálních témat. 

Dědické právo

V jaké situaci a po kom mohu dědit? Mohou mě moji předci zbavit práva na dědictví?

Jak můžu sepsat závěť a co v ní mohu uvést? Mohu svázat dědice podmínkami a příkazy? Mohu určit celou nástupnickou linii ke svému majetku? Mohu závěť změnit či odvolat?

Jak je to s přechodem dluhů? Platí se daň z dědictví? Mohu se nějak tahanicím o dědictví a s tím souvisejícím poplatkům vyhnout?

Jak naložit se svým majetkem

Je lepší svůj majetek darovat za života, pořídit závěť či dědickou smlouvu nebo snad odkaz? Jaká úskalí mají jednotlivé možnosti? A jak je to s daněmi?

Co vše lze darovat a kdy je naopak darování omezeno? Lze darovat celý svůj majetek? Je možné dar odvolat?

Jak správně napsat darovací smlouvu a na co pamatovat při darování nemovitosti? Co je to věcné břemeno a lze ho nějak zrušit?

Bydlení

Jaké jsou rozdíly v bydlení ve vlastním, družstevním či nájemním bytě? Kam až sahá mé právo na soukromí? Jak funguje organizace družstva a jak společenství vlastníků jednotek?

Jaká pravidla si mohu nastavit, když chci svůj byt přenechat jinému k užívání?

Jaká práva má nájemník a jak se může bránit proti nezákonným praktikám pronajímatele? Co může a co nesmí být v nájemní smlouvě? Může mi pronajímatel zvýšit nájemné? Kdo všechno se mnou může sdílet najatý byt?

Kdo má povinnost provádět v bytě opravy a kdo nese odpovědnost za špatný stav bytu a třeba i za požár způsobený vadnou elektroinstalací?

Osobnost a zdraví pohledem práva

Kdo si mě může natáčet, fotit, nahrávat? Mohu si já nahrávat pohyb osob kolem mého domu/bytu či provoz na silnicích kamerkou v autě? Můžu zveřejnit na Facebooku fotku vandala, který mi poničil auto?

Jak mohu chránit své osobní údaje?

Co je to svéprávnost a kdo v ní může být omezen?

Jaká práva mám jako pacient v nemocnici? Mohu odepřít zákrok? Mohu rozhodnout o naložení s odňatou částí mého těla? Mohu být držen ve zdravotnickém zařízení proti své vůli?

Exekuce a exekuční řízení

Jak se z nezaplacené pokuty stane exekuční příkaz?

Jaké jsou jednotlivé fáze exekučního řízení a jak se lze v jeho průběhu bránit?

Jak vypadají právní dokumenty v exekučním řízení a jak se v nich vyznat? Na jaká místa se obrátit o pomoc?

Sousedské a domácí hranice svobody

Kam až sahá svoboda souseda? V kolik hodin musí vypnout hlasitou hudbu nájemníci v domě a v kdy musí utichnout koncert na náměstí?

Jak jednat s problémovým sousedem a na koho se obrátit?

Kdo může být obětí domácí násilí? Jakými právním prostředky se může oběť bránit agresorovi?

Uplatňování a ochrana práva; možnosti a cesty řešení právních sporů

Jak se zachovat, když je naše právo porušeno? Za kým jít? Kdo je to advokát, notář, mediátor, rozhodce, exekutor?

Jaká je cesta pohledávky od počátečního kývnutí na výhodnou nabídku po telefonu, až po zaklepání exekutora u dveří? Jak znalost této cesty využít ve svůj prospěch? Kdy nám exekutor pomůže a jak dostat od neplatícího nájemce nájemné či liknavého rodiče alimenty?

Jak zareagovat na soudní obsílku? Kdy a proč se nebát soudu? Uplatňování náhrady újmy v pozici poškozeného.

Jak fungují úřady – jak se k nám mají chovat a jak se máme chovat my vůči nim? Co nám musí říct, když se zeptáme?

Máme zákony na všechno? Za co hrozí pokuta a za co vězení? Na koho se obrátit, když jsme někým ohroženi? Co dělá městská a co státní policie? K čemu slouží státní zastupitelství?

Svět práva

Co je to právo a kde se s ním setkáme?

Světy práva soukromého a veřejného – jaké má dělení práva praktické dopady na náš život? 

Jakými základními zásadami se právo řídí a jaké existují právní nástroje? 

Co jsou to dobré mravy a veřejný pořádek? Jak se právo aplikuje na běžný život?

Jak se vyznat ve smlouvách

Co je to smlouva a jak ji lze uzavřít? Jaká pravidla platí při uzavírání smluv a na co můžeme narazit?

Kdo je druhou stranou smlouvy? Jak zjistit, zda může druhá strana splnit to, k čemu se zavázala?

Jak se bránit před nekalými obchodními praktikami? Co dělat, když si podpis pod smlouvou rozmyslíme? Jak se vyznat v obchodních podmínkách a na co se v nich dá narazit?

Jaká rizika na nás číhají ve vztazích s telefonními operátory, energetickými společnosti a s poskytovateli finančních produktů?

Volební systém

volby do Poslanecké sněmovny a Senátu

Jak funguje český volební systém?  Jak se hlasy přepočítávají na mandáty?

Mám sledovat volební programy jednotlivých stran? Co to je pravice a levice a má vůbec toto rozlišování ještě smysl?

Jak se liší volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu? Kde najít informace o kandidátech? Jak se vyznat ve volebních lístcích?

Mám vlastně vůbec jít volit? A proč? Můžu vůbec ovlivnit výsledek?

přímá volba prezidenta

Kdo je prezident a jaké jsou jeho ústavní pravomoci?

Má smysl jít k volbám a spolurozhodovat o nejvyšším představiteli republiky? A proč?

Co jsme získali či ztratili zavedením přímé volby?

Jak funguje přímá volba prezidenta v České republice? Povaha předvolební kampaně.

Práce a podnikání

Jaký je rozdíl mezi závislou a samostatnou činností? Kdy vzniká pracovní poměr a jaká práva v něm zaměstnanec získává?

Jaké jsou výhody vlastního IČ? Co po mně může chtít živnostenský úřad, finanční úřad, zdravotní pojišťovna a sociálka?

Spolkové právo

Co se stalo s občanskými sdruženími? Co je to spolkový rejstřík? Kde si zjistím informace o konkrétním spolku a jeho představitelích?

Jak spolky fungují, jaké mají orgány? Kdo za spolek jedná?

K čemu slouží stanovy? Kde musí odpovídat zákonu o kde mohou něco stanovit jinak? 

Jak fungují pobočné spolky a v čem se liší od spolků hlavních?

Kdy musí spolek sestavit účetní přehled a kdy učení závěrku? Jaké dokumenty je třeba každoročně zasílat rejstříkovému soudu?