Testy

Chcete si ověřit, co už z práva umíte? Probrali jste nějaké téma a chcete dát svým studentům prostor na procvičení? Čeká vás písemka a rádi se na ni připravíte s pomocí kvízů (jak doporučuje např. tato kniha)? Nebo vás testy zkrátka baví (zejména, když za ně nejsou známky)?

Společně s tercií Gymnázia Jana Keplera jsme na jaře 2020 vytvořili soubor těchto 15 testů. Bude nás těšit, když je budete hojně využívat. Pokud k nim budete mít nějaký dotaz, budete chtít zpřesnit nějakou otázku (nebo odůvodnění odpovědi) či doplnit otázku novou (případně i celý test), určitě nám napište na urban@streetlaw.eu. Rádi nabídku našich kvízů rozšíříme.

U otevřených otázkách bohužel šablona testu dovoluje uznat jako správnou odpověď jen tu, která se naprosto přesně shoduje s odpovědí, kterou jako správnou označil autor – včetně např. interpunkce a psaní velkých písmen. To je v naprosté většině případů nemožné, proto za otevřené otázky nedáváme žádné body (aby nesnižovaly výsledný dosažený počet bodů). Zařazujeme je nicméně proto, že testují zase trochu jiné věci než otázky uzavřené. Díky za pochopení.

Poslanecká sněmovna
Senát
Moc zákonodárná
Prezident
Vláda a moc výkonná
Soudy
Ústavní soud
Ústava ČR
Dělba moci
Právo a morálka
Lidská práva
Eutanazie
Občanské a trestní soudní řízení
Jak se ne/chovat u soudu?
Smlouvy