Náš tým

Michal Urban

Michal Urban

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva (Právnická fakulta UK) a společenské vědy (Pedagogická fakulta UK). Roku 2009 na pražských právech založil a od té doby vede program Street Law. Od roku 2009 působí také na Gymnáziu Jana Keplera, v letech 2009 až 2013 vyučoval i na Gymnáziu Jana Nerudy. Jeho zájem o výuku práva ho postupně přivedl i zpátky na PedF UK, na které od roku 2013 vede seminář věnovaný lidským právům a didaktice práva. Společně se svými kolegy se podílel na novém vydání učebnice občanské výchovy pro 8. a 9. třídu nakladatelství Fraus.
Udržuje kontakt se zahraničními programy Street Law, a to včetně původního v americkém Washingtonu, D.C., který vede prof. Richard Roe.
Ve volném čase běhá, poslouchá vážnou hudbu a chodí do přírody.

Hana Draslarová

Hana Draslarová

Hanka vystudovala Právnickou fakultu UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se věnuje právnickému vzdělávání. Absolvovala též roční studijní pobyt na anglické University of Kent a semestrální pobyt ve finském Turku. Ve Street Law se mimo jiné podílí na výuce základních kurzů Street Law I., učila na různých středních školách v Praze i mimo Prahu (se Street Law workshopy zavítala mimo jiné na své domovské gymnázium v Českém Krumlově), podílela se na přípravě a realizaci workshopů pro děti z dětských domovů a příležitostně působí také jako lektorka kurzů pro učitele. Mezi její nejsilnější učící zážitky patří spolupráce Street Law týmu s dětským romským pěveckým sborem Čhavorenge. Kromě nejrůznějšího učení ráda zkouší základy divadelní improvizace.

Jan Ilek

Jan Ilek

Honza je studentem Právnické fakulty UK. Se Street Law začínal ve třetím ročníku, praxi absolvoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a dodnes na ni rád vzpomíná. Učení ho začalo bavit natolik, že si začal plnit pedagogické minimum, aby mohl učit i po skončení studií. Po základním kurzu Street Law pokračoval jako jeden z koučů ve středoškolské Moot Court Competition, se svými týmy se několikrát podíval do Olomouce na mezinárodní finále a následně se stal pražským fakultním koordinátorem soutěže. V současnosti je vedoucím sekce Semináře pro veřejnost a zajišťuje přednášky pro seniory i školy, podílí se také na projektech ke zvyšování lidskoprávní gramotnosti financovaných Norskými fondy. Vedle Street Law jsou jeho koníčky studium francouzštiny (a celá Francie), politika, četba a pivo.

Adéla Slavíková

Adéla Slavíková

Adéla je absolventkou Právnické fakulty UK. Do Street Law je zapojena již od počátku svého studia, jako prvního většího projektu se zúčastnila vyučování právních seminářů na romském táboře Romano Drom. Dále v rámci učitelské praxe tři měsíce vedla výběrový předmět Právo na pražském Gymnáziu prof. Jana Patočky. V současnosti má na starosti projekt zaměřený na spolupráci mezi školami a soudci, kdy zajišťuje návštěvy školních tříd v soudních síních.
Většinu času stráveného na Právnické fakultě vyvažuje praxí klasické jógy a cestováním.

Zuzana Vanýsková

Zuzana Vanýsková

Zuzana je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty UK. Se Street Law začala ve třetím ročníku, když absolvovala dvě praxe, první na Gymnáziu Jana Keplera, druhou na Gymnáziu Nad Alejí. Ve Street Law se aktuálně stará o sociální sítě.

Ve volném čase ráda hraje squash a cvičí jógu.

Klára Adámková

Klára Adámková

Klára je absolventkou Právnické fakulty a nyní pracuje na pražském magistrátu. Se Street Law se poprvé setkala v roce 2013, kdy v rámci praxe učila právo na Gymnáziu Omská a poté i na jiných gymnáziích. Postupně učila i seniory, vysokoškoláky i děti. Ve Street Law učí v předmětu Kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) a hodně fotí.
Většinu volného času tráví v přírodě s turistickým oddílem, má ráda příběhy s dobrým koncem a jejím oblíbeným dopravním prostředkem je koloběžka.

Michaela Hermanová

Michaela Hermanová

Michaela vystudovala Právnickou fakultu UK a pracuje jako advokátka. Během studií po tři roky vyučovala právní seminář na Gymnáziu Christiana Dopplera. V roce 2012 absolvovala měsíční stáž na právní klinice v Chiang Mai v Thajsku a o dva roky později stáž v australském Brisbane se zaměřením na mediaci, kterou se Michaela zabývá. Ve svém volném čase se věnuje beachvolejbalu.

Kateřina Slabá

Kateřina Slabá

Kateřina je absolventkou Právnické fakulty UK a aktuálně pracuje na Ministerstvu zdravotnictví. Pod hlavičkou Street Law nejprve učila na Gymnáziu Českolipská, následně si vyzkoušela učení studentů gymnázií, soukromých škol, uměleckých škol nebo studentů středního odborného učiliště. Učení ji začalo bavit natolik, že začala studovat pedagogické minimum. Dvakrát taky koučovala středoškolské studenty v rámci mezinárodní soutěže Moot Court Competition. Příležitostně přednáší pro veřejnost, nejčastěji ve Skautském institutu. V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost si vyzkoušela spolupráci se středoškolskými pedagogy a jejich učení.
Ve volném čase ráda bloudí světem a dobrovolničí.

Matěj Šach

Matěj Šach

Matěj učením úplně žije. I když vystudoval práva, tak vzdělávání je jeho koníčkem i prací. Od svých 16 let učí italštinu, založil společnost Výuková agentura, učil právně-podnikatelský seminář na Gymnáziu Ústavní a seminář o lidských právech na Gymnáziu na Vítězné pláni. V létě 2015 se podílel na programu Romano Drom, kde spolu s ostatními vedl právní workshopy. Ve svém volném čase se věnuje outdoorovým sportům, organizaci dětských táborů, hraní v kapele a v orchestru.

Eliška Hronová

Eliška Hronová

Eliška vystudovala právo na Právnické fakultě UK. Do aktivit Street Law se zapojila až po ukončení svého studia, a to při organizaci právnických workshopů na letním táboře romského pěveckého sboru Čhavorenge v létě 2015. Po ukončení studia nastoupila na Úřad vlády ČR, kde pracuje v Sekci pro lidská práva.
Ve volném čase se podílí na organizaci Filmového klubu v Sedlčanech, ráda cestuje, jezdí na běžkách, in-linech a cvičí jógu.

Petra Zaydlar Hodysová

Petra Zaydlar Hodysová

Petra vystudovala PF UK, při studiu absolvovala Erasmus v Nizozemsku a několik odborných stáží, mimo jiné na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. Do aktivit Street Law se zapojila až po skončení studia, a to při organizaci právních workshopů na letním táboře Romano Drom. V letošním roce pomáhá Michalovi se seminářem práva a didaktiky práva na PedF UK. Nyní pracuje jako asistentka soudce.
Ve volném čase spoluorganizuje filmový klub v rodných Sedlčanech, cvičí jógu, cestuje a miluje běžecké lyžování.

Marek Zima

Marek Zima

Marek je absolventem Právnické fakulty UK a aktuálně pracuje jako soudce. Do programu Street Law se poprvé zapojil v roce 2012, kdy odučil několik hodin ZSV na Gymnáziu Nad Alejí. Ve výuce pokračoval i další rok, a to na Gymnáziu Christiana Dopplera, kde vedl s Michaelou Hermanovou výběrový předmět Právo a společnost. Z důvodu studijního pobytu na univerzitě v Leidenu svoji učitelskou kariéru na střední škole přerušil, ale rád by se k ní opět vrátil. Když se nevěnuje svým pracovním povinnostem, tak hraje florbal, čte a snaží se zlepšit ve hře na skotské dudy.

Dominika Otrošinová

Dominika Otrošinová

Dominika je absolventkou Právnické fakulty UK. Ke Street law skupině ji přivedl semestr učení na Gymnáziu Jana Nerudy, v následujících letech se podílela na organizování Moot Courtů či na propagačních akcích. V současné době pracuje v lidskoprávní oblasti na Úřadu vlády, ale Street law aktivitám se věnuje stále.
Ve volném čase tančí a leze po stěnách, cestuje, obíhá koncerty a dobrovolničí, kde může.