Náš tým

Michal Urban

Michal Urban

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva (Právnická fakulta UK) a společenské vědy (Pedagogická fakulta UK). Roku 2009 na pražských právech založil a od té doby vede program Street Law. Od roku 2009 působí také na Gymnáziu Jana Keplera, v letech 2009 až 2013 vyučoval i na Gymnáziu Jana Nerudy. Jeho zájem o výuku práva ho postupně přivedl i zpátky na PedF UK, na které od roku 2013 vede seminář věnovaný lidským právům a didaktice práva. Společně se svými kolegy se podílel na novém vydání učebnice občanské výchovy pro 8. a 9. třídu nakladatelství Fraus.
Udržuje kontakt se zahraničními programy Street Law, a to včetně původního v americkém Washingtonu, D.C., který vede prof. Richard Roe.
Ve volném čase běhá, poslouchá vážnou hudbu a chodí do přírody.

Hana Draslarová

Hana Draslarová

Hanka vystudovala Právnickou fakultu UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se věnuje právnickému vzdělávání. Absolvovala též roční studijní pobyt na anglické University of Kent a semestrální pobyt ve finském Turku. Ve Street Law se mimo jiné podílí na výuce základních kurzů Street Law I., učila na různých středních školách v Praze i mimo Prahu (se Street Law workshopy zavítala mimo jiné na své domovské gymnázium v Českém Krumlově), podílela se na přípravě a realizaci workshopů pro děti z dětských domovů a příležitostně působí také jako lektorka kurzů pro učitele. Mezi její nejsilnější učící zážitky patří spolupráce Street Law týmu s dětským romským pěveckým sborem Čhavorenge. Kromě nejrůznějšího učení ráda zkouší základy divadelní improvizace.

Jan Ilek

Jan Ilek

Honza je studentem Právnické fakulty UK. Se Street Law začínal ve třetím ročníku, praxi absolvoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a dodnes na ni rád vzpomíná. Učení ho začalo bavit natolik, že si začal plnit pedagogické minimum, aby mohl učit i po skončení studií. Po základním kurzu Street Law pokračoval jako jeden z koučů ve středoškolské Moot Court Competition, se svými týmy se několikrát podíval do Olomouce na mezinárodní finále a následně se stal pražským fakultním koordinátorem soutěže. V současnosti je vedoucím sekce Semináře pro veřejnost a zajišťuje přednášky pro seniory i školy, podílí se také na projektech ke zvyšování lidskoprávní gramotnosti financovaných Norskými fondy. Vedle Street Law jsou jeho koníčky studium francouzštiny (a celá Francie), politika, četba a pivo.

Adéla Slavíková

Adéla Slavíková

Adéla je absolventkou Právnické fakulty UK. Do Street Law je zapojena již od počátku svého studia, jako prvního většího projektu se zúčastnila vyučování právních seminářů na romském táboře Romano Drom. Dále v rámci učitelské praxe tři měsíce vedla výběrový předmět Právo na pražském Gymnáziu prof. Jana Patočky. V současnosti má na starosti projekt zaměřený na spolupráci mezi školami a soudci, kdy zajišťuje návštěvy školních tříd v soudních síních.
Většinu času stráveného na Právnické fakultě vyvažuje praxí klasické jógy a cestováním.

Zuzana Vanýsková

Zuzana Vanýsková

Zuzana je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty UK. Se Street Law začala ve třetím ročníku, když absolvovala dvě praxe, první na Gymnáziu Jana Keplera, druhou na Gymnáziu Nad Alejí. Ve Street Law se aktuálně stará o sociální sítě.

Ve volném čase ráda hraje squash a cvičí jógu.

Klára Adámková

Klára Adámková

Klára je absolventkou Právnické fakulty a nyní pracuje na pražském magistrátu. Se Street Law se poprvé setkala v roce 2013, kdy v rámci praxe učila právo na Gymnáziu Omská a poté i na jiných gymnáziích. Postupně učila i seniory, vysokoškoláky i děti. Ve Street Law učí v předmětu Kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) a hodně fotí.
Většinu volného času tráví v přírodě s turistickým oddílem, má ráda příběhy s dobrým koncem a jejím oblíbeným dopravním prostředkem je koloběžka.