Mezinárodní Středoškolský Moot Court

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž určená studentům středních škol, kteří mají zájem nahlédnout pod pokličku právnické profese. Tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve pod vedením koučů připraví písemné podání, a poté se zúčastní také ústního kola před panelem porotců, které simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva.

Velký podíl na soutěži mají také koučové z řad studentů právnické fakulty, kteří pomáhají týmům zvládnout náročnou přípravu a poznat právo skutečně zblízka.

Soutěž pořádá tým Street Law z Univerzity Palackého v Olomouci a kromě toho se soutěže účastní také týmy pod vedením studentů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ale také týmy z Brna, Bratislavy a Košic. První kolo se koná na jednotlivých fakultách. Nejlepší týmy z fakultních kol se na závěr utkají ve finále v Olomouci.

Další informace včetně zadání případu a přihlášek pro středoškolské týmy se zveřejňují s dostatečným předstihem na stránkách soutěže: https://www.pf.upol.cz/mootcourt/. V rámci přihlašování je třeba vyplnit první úkol soutěže – sepsat krátkou úvahu o případu.

Kouči, kteří jsou zároveň absolventy předmětu Právní praxe na středních školách I., budou mít po splnění dalších podmínek možnost získat kolokvium z předmětu Odborná praxe – praxe na středních školách III.