Projekt Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

Od října 2017 do července 2019 jsme v rámci projektu „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ přispívali ke zvýšení odbornosti učitelů středních škol v Praze. Nabízeli jsme jim semináře právní didaktiky i základů lidských práv a soukromého a veřejného práva, chystali pro jejich třídy simulované soudy, poskytovali jim odborné knihy a znění zákonů pro inovativní a atraktivnější výuku a konzultovali s nimi jejich zkušenosti s učením. S řadou z nich jsme společnými silami vytvořili sborník ukázkových hodin, který obsahuje 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit.

Cílem projektu bylo nejen předat středoškolským učitelům aktuální, zajímavě vybrané a vyváženě podané odborné informace, ale také soubor moderních metod výuky, speciálně vymyšlených či upravených pro výuku základů práva a hodnotového systému moderní evropské demokratické společnosti.

Projekt v číslech:

Velmi nás těší pozitivní zpětné vazby od učitelů zapojených do projektu. Opakovaně uváděli, že díky projektu získali inovativní dovednosti, které uplatňují ve výuce, a to nikoliv pouze ve výuce práva, ale i v dalších společenskovědních předmětech.

 V rámci projektu vznikly čtyři volně stažitelné publikace:

1) Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin – najdete v něm 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit. 

2) Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin – zde najdete krásně graficky zpracované přílohy ke všem hodinám ze sborníku.

3) Materiály z kurzů věnovaných platnému právu – práva veřejného, soukromého i lidských práv.  Najdete zde i řadu konkrétních aktivit, včetně správných odpovědí pro učitele.

4) Materiály z kurzů právní didaktiky, které obsahují osvědčené aktivity pro dobrou výuku právní didaktiky.

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ byl spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).