Odborná praxe – praxe na středních školách II

Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách II a zpravidla probíhá ve stejný semestr. Studenti budou, oproti předchozímu předmětu Odborné praxi – praxi na střední škole I, pracovat daleko samostatněji, budou mít odpovědnost za vystavění a odučení celých tematických celků a v neposlední řadě se bude jejich praxe na středních školách skládat z daleko většího počtu hodin. Plánovaná délka praxe je minimálně čtyři měsíce. Studenti vyučují sami nebo ve dvojici a školu, na které budou chtít působit, si ve většině případů musí po dohodě s vyučujícím domluvit sami.

Aktuální informace včetně doporučené literatury najdete v informačním systému fakulty.