8

Říjen

Cyklus přednášek v Příbrami

V pátek 6. 10. proběhlo v Příbrami zahájení pětidílného cyklu Právo pro život, který pořádá pro širokou veřejnost Vzdělávací institut Středočeského kraje. Na kurz se přihlásilo 23 účastníků, z nichž někteří dokonce již podruhé. Úvodní lekce byla rozdělena do dvou hlavních částí: V té první se posluchači seznámili se základy práva, ve druhé se smlouvami, pojmy závazkového práva a v neposlední řadě také s nároky v rámci reklamačního řízení. Série přednášek bude trvat tři měsíce a bude ukončena simulovaným soudním jednáním, ve kterém účastníci zužitkují nabyté teoretické znalosti v praxi.