9

Červen

Ex offo

Obsah:
Příběh vycházející ze skutečné události nám nabízí jedinečný pohled na průběh soudního procesu s Karlem Hermannem Frankem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora. Hlavním hrdinou je Frankův advokát, dr. Resler, který tento případ dostane přidělen ex offo. Tohoto nelehkého a zprvu naprosto nepředstavitelného úkolu se dr. Resler zhostí s až neuvěřitelnou profesionalitou a nabízí tak nejen laickému divákovi jedinečný pohled na naplnění základních ústavních a trestněprávních zásad, jako je zásada presumpce neviny, právo na obhajobu a spravedlivý soudní proces.

Využití:
Film se výborně hodí jako ukázka užití základních trestněprávních zásad v praxi. Jak už z názvu vyplývá, ústředním prvkem je případ nutné obhajoby a ustanovení obhájce „ex offo“, tedy z moci úřední, v případě, kdy si obžalovaný nezvolí obhájce sám. V návaznosti na institut obhájce ex offo se prolínají další zásady jako snad nejznámější „presumpce neviny“ a dále právo na spravedlivý soudní proces. Film je také vhodný do hodin ústavního práva, kdy je možno poukázat na celou hlavu pátou Listiny základních práv a svobod. Se studenty je nakonec také možné rozvést zajímavou diskuzi na téma institutu obhájce ex offo a tomu, jak by se takový obhájce měl ke svému úkolu postavit, a to v nejrůznějších případech (hledisko etiky, morálky, splnění povinnosti, zachování neutrality a přísné dodržení zásady presumpce neviny…)