13

Říjen

Nové besedy Street Law

S příchodem nového akademického roku jsme doplnili naši nabídku přednášek o několik nových témat. Kromě domácího násilí jsme připravili novou besedu s názvem Jak naložit se svým majetkem, jejíž premiéra proběhla 4. října v Kulturně komunitním centrum Horní Počernice v Praze. Účastníci se dozvěděli řadu zajímavých informací z oblasti práva vlastnického, dědického i daňového, které jim pomohou v rozhodování, zda rozhodnout o svém majetku za života, nebo to nechat na dědické řízení. Vysvětleny byly rozdíly mezi darováním, darováním pro případ smrti a jednotlivými instituty dědického práva, věnovali jsme se také darování nemovitostí a věcným břemenům. V této souvislosti byli rovněž upozorněni na relativní novinku na trhu – rentu z nemovitosti, která v sobě skrývá řadu potenciálních rizik nejen pro samotné seniory, ale i pro jejich nejbližší příbuzné v souvislosti s dědickým řízením.