17

Červen

Seminář o lidských právech v Českých Budějovicích

V úterý 15. června 2021 jsem po dlouhé době vyrazili učit prezenčně. Vydali jsme se do Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích, kde jsme pro studenty sexty připravili čtyřhodinový blok o lidských právech a trestním řízení. Kromě diskuze o některých lidskoprávních problémech v ČR si studenti vyzkoušeli soudní jednání v případu Nevinný žert, kde se zhostili rolí soudců, státních zástupců i svědků.

Seminář proběhl v rámci projektu “Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv“, financovaného z Fondů EHP a Norska 2014-2021.