19

Září

Seminář v KLASu 11. 9. 2018

Po prázdninách jsme vyrazili do Klubu aktivního stáří v Suchdole, kde jsme pravidelným posluchačkám přednášeli o domácím násilí. Vysvětlovali jsme se nejen podstatě a formám násilí, ale nemalou část semináře jsme věnovali také možnostem obrany a důležitým kontaktům. Na reálných případech jsme si ukázali rizika domácího násilí, a jak těžko lze odhalit. Vzhledem k závažnosti tématu se určitě nejedná o poslední takovou přednášku, už v říjnu ji zopakujeme v pražském Životě90 nebo ve středočeském Brandýse nad Labem.
Přednáška byla realizována v rámci projektu Žijeme tu spolu – naše bezpečí a financována byla z grantu hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality.