19

Listopad

Soukromé právo pro učitele

Semináře jsou realizovány v rámci projektu OP PPR s reg. číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284.