24

Březen

Deník Právo o výuce ve věznici

Deník Právo, resp. jeho pražská a středočeská příloha informoval 24. 3. 2017 o našem projektu výuky základů práva v pankrácké věznici. Zkráceně text přebraly i Novinky.cz.

Pankráčtí vězni se učí právo
24.3.2017 Právo, str. 10, Praha – Střední Čechy (kas)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy se rozhodla vzdělat vězně v základech práva. V rámci projektu Street Law studenti a absolventi školy učí odsouzené z pražské pankrácké věznice orientovat se v základních právních otázkách. Jak ale přiznává Michal Urban, který má celý projekt na starost, někteří vězni mají dobré znalosti.
„S právem mají vlastní zkušenosti, někdy mají opravdu složité dotazy a ptají se na konkrétní věci. Chceme ale, aby pro ně přednášky byly také motivující,“ řekl Urban. Projekt Street Law funguje už řadu. Studenti fakulty i její absolventi vedou semináře pro středoškolské studenty, seniory, Romy a nově i vězně.
Na speciální semináře, které probíhají zatím jen za zdmi pankrácké věznice, se přihlásila dvacítka vězňů, které čeká v brzké době propuštění na svobodu. Právnická fakulta pro ně připravila celkem čtyři hodiny. Dvě už mají za sebou. „V první jsme je učili číst v právních dokumentech, ve druhé jsme se zaměřili na práva a povinnosti u soudu, teď nás čeká problematika exekucí,“ vyjmenoval Urban.
Vzdělávání vězňů si pochvaluje i věznice. „Od účastníků kurzu máme jen samé kladné ohlasy,“ řekla Lea Berková. Kromě vzdělávacích seminářů mají také čeští vězni šanci během trestu získat výuční list nebo vysokoškolský diplom. První absolvent dokončil v únoru studium na Katolické teologické fakultě UK a získal bakalářský titul.

Regionální mutace| Právo – Praha – střední Čechy