10

Březen

Příspěvek o Street Law z konference v Bratislavě

Marek Zima vystoupil v březnu 2015 na konferenci INOVÁCIE PRE MODERNÉ PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE – CUDZOJAZYČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM A PRÁVNE KLINIKY v Bratislavě s příspěvkem o pěti letech fungování Street Law na PF UK. Jeho příspěvek byl uveřejněn ve sborníku z konference a můžete si ho přečíst zde.